גינת אמסלם

נטי אבזאח

מרכז קשרי לקוחות צפון
טל: 04-6407640
דוא"ל: ginat@deshengat.co.il

מרכז קשרי לקוחות צפון
טל: 04-6407979
דוא"ל: nati@deshengat.co.il

ליז גויטע

מרכז קשרי לקוחות דרום
טל: 08-6811050
דוא"ל: liz@deshengat.co.il