קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

    מיקרומיקס-גת

    משפחת המיקרומיקס-גת כוללת מגוון רחב של תמיסות מיקרואלמנטים המורכבות לפי דרישות הלקוח ובהתאם לצרכי הגידול, סוג קרקע או מצע הגידול.
    מיקרוגת הינו מקור זמין ומרוכז של יסודות קורט על בסיס כילאטים מתכתיים של EDTA המשמש להזנת גידולים חקלאיים במצעים מנותקים ובקרקע חולית. יש ליישם את החומר בצורה המבטיחה זמינות לבית השורשים.

    MicroMix-Gat