Potassium Chloride Solution

תכונות


דשן נוזלי   מכיל אשלגן וכלור.
תכולה   תחמוצת אשלגן K2O 15% אשלגן צרוף 12.5%.
התמיסה מכילה גם כלור, בריכוז של 11.3%.
הרכב כימי   אשלגן כלורי.
נוסחה כימית   KCI.
משקל נפחי   1.17 גרם\סמ"ק.
pH   תמיסה ניטראלית (6.5 - 7.0).
צבע   תמיסה צלולה ושקופה.
קורוסיביות   בסביבה ניטראלית - מתונה.
אחסון   את תמיסת האשלגן כלורי ניתן לאחסן במיכלי פלסטיק. משך איחסון בלתי מוגבל.

שימושים

תמיסת אשלגן כלורי הינה אשלגן מומס במים, ביחס משקלי של 3:1. התמיסה איננה נדיפה. התמיסה מתאימה לרוב השימושים החקלאיים: לשילוב במי ההשקיה בכל סוגי המערכות, לריסוס פני הקרקע או להזרקה לתוך הקרקע.