קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

תכולת יסודות ההזנה בדשן נוזלי

הדשן הנוזלי מכיל אחד או יותר מיסודות המזון העיקריים הדרושים לצמח:

 • יסודות מקרו (MACROELEMENTS):
  • א. חנקן – (NITROGEN (N
  • ג. זרחן – (PHOSPHORUS (P
  • ג. אשלגן – (K) POTASSIUM (KALI)
 • כמו כן כלולים בקבוצה זו: סידן (Ca), מגניון (Mg) וגפרית (S), הנדרשים לדישון במצעי גידול אינרטיים ובתנאי קרקע ומים יחודיים
 • ישנם סוגים של תמיסות דשן המכילים גם יסודות הדרושים לצמח בכמויות מזעריות ומכונים יסודות קורט (מיקרו) (MICROELEMENTS):
  ברזל (Fe), אבץ (Zn), מנגן (Mn), מוליבדן (Mo), נחושת (Cu), בורון (B) ועוד.
 • מדדים לתכולת יסודות ההזנה בדשן
 • תצוגת תכולת יסודת ההזנה בדשן
 • הרכב כימי של הדשן הנוזלי
 • משקל נפחי של תמיסת דשן ("משקל סגולי")
 • הגבה (pH) של תמיסות הדשן
 

תכולת יסודת הזנה:
תכולת יסודות המקרו השונים בדשן הנוזלי ניתנת באחוז למשקל. דהיינו: כמות משקלית בגרמים של יסוד הזנה ב100- גרם תמיסת דשן.
ריכוז יסודות המיקרו ניתן בדרך כלל בחלקים למיליון (ח"מ= ppm), דהיינו: כמות משקלית של יסוד מיקרו ב1- ק"ג תמיסת דשן, או כמות בגרמים ב1- טון תמיסת דשן. במיליגרם קיימים מיקרים בהם יסודות הקורט מצויינים גם באחוזים.

דילוג לתוכן