קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

תועלות בשימוש בטנסיומטרים אלקטרונים להכוונת השקייה במטע

מדי שנה בשנה הולך ומתרחב השימוש בטנסיומטרים דיגיטליים כאמצעי להכוונת ההשקיה במטעים. מגדלים אשר רכשו מערכת טנסיומטרים והתנסו בה הגדילו למערכות נוספות תוך זמן קצר, זאת מתוך למידה והבנה שללא שימוש במערכת לא ניתן לנהל ממשק השקיה יעיל.
הטנסיומטר הדיגיטאלי הינו מכשיר המאפשר להעריך באופן רציף את כמות המים בחתך הקרקע בשכבה בה הטנסיומטר מוצב. במצב רוויה בקרקע קריאת הטנסיומטר תראה 0 וככל שהקרקע תתייבש קריאות המתח יעלו ,תחום עבודת המכשיר עד 1000 מיליבר ( כ- 1000 אלפיות האטמוספרה) כאשר בפועל תחום העבודה בין 50 מיליבר ל- 400 מיליבר בהתאם לסוג הגידול וסוג הקרקע (מרקם), במקרה של הקטנת מנת המים בצורה מכוונת קריאות המתח עשויים לעלות לערכים גבוהים 700- 900 מיליבר. עליה במתח המים בקרקע משמעותה שהצמח במערכת בית השורשים צריך להשקיע אנרגיה גדולה יותר כדי לקלוט מים, לפיכך קביעת ערך סף עליון למתח בו יש לפתוח מים להשקיה מאפשר איזון נכון בין האנרגיה המושקעת לצריכת המים לבין האנרגיה הנדרשת להתפתחות הגידול (לנוף ולפרי). בערכים גבוהים מערך הסף הרצוי להשקיה, העץ אינו מתייבש או קמל אך יש פגיעה בצימוח ובפוטנציאל היבול.
השקיה בעודף יוצרת תנאי אוורור לקויים וחוסר פעילות שורשים בתנאים קיצוניים, בעזרת הטנסיומטרים ניתן לזהות מיידית תנאי רוויה ומשך זמן בו מתקיים מצב הרוויה, בטנסיומטר קריאות מתח 0 ומתחת לאפס.
מגדל המטע בדרך כלל קובע את מנת ההשקיה ומחזור ההשקיה על פי המלצות שרות שדה משרד החקלאות, המבוססות על ההתאדות היומית בתחנה המטאורולוגית באזור ומקדם הגידול בהתאם לגיל העץ. מערכת הטנסיומטרים לפחות לשני עומקים (רדוד ועמוק) מאפשרת לבדוק האם ההשקיה על פי ההמלצות מקיימת תנאי עבודה בתחום המתחים הרצוי. במידה וההמלצות נמוכות מצריכת העץ במטע, מנת המים לא תוריד את המתח בטנסיומטר העמוק לערכי קיבול שדה (60-80 מיליבר) ,המתח בטנסיומטר העמוק ילך ויעלה מהשקיה להשקיה, מתבקש מכך שיש להגדיל את מנת המים להשקיה.
במידה וההמלצות גבוהות מצריכת העץ במטע, מנת המים תוריד את המתח בטנסיומטר העמוק לערכי קיבול רוויה (0 מיליבר ומתחתיו), המתח בטנסיומטר העמוק יהיה במצב רוויה מתמשך לזמן ארוך, מתבקש מכך שיש להקטין את מנת המים להשקיה.
בהשקיה נכונה מערכת הטנסיומטרים בשני העומקים תגיב במגמות דומות,לאחר פתיחת המים במתח הסף הרצוי הטנסיומטר העליון יחל לרדת זמן מה לאחר פתיחת המים (תלוי בעומק הטנסיומטר ובמרקם הקרקע), הטנסיומטר העמוק יגיב זמן מה אחרי הרדוד. בגמר ההשקיה המתח בטנסיומטרים יהיה בין רוויה לקיבול שדה (0-70 מיליבר) , זמן קצר לאחר סגירת המים המתחים בשני העומקים יחלו לעלות.
מחזור ההשקיה המומלץ גם הוא ניתן לבקרה על ידי מערכת הטנסיומטרים, במידה ובזמן פתיחת המים המתחים בטנסיומטרים נמוכים מערך הסף המומלץ, ניתן יהיה להאריך ביום נוסף ויותר עד להשגת מתח המים המומלץ לפתיחה. במידה המתחים מגיעים לערך הסף המומלץ לפני הזמן המתוכנן לפתיחת המים, יש לפתוח מידית באותה מנת מים.
כאשר הטנסיומטרים בשני העומקים בעמדת הבדיקה מגיעים למתח ערך סף הרצוי מנת המים להשקיה תהיה קבועה לאותה חלקה (בהתאם למרקם הקרקע ונפח ההרטבה לעץ), השקיה במנת מים קבועה יתרון בשטיפת אותו נפח בית שורשים פעיל ודחיקת המלחים לאותם שולי ההרטבה, וכן העשרת אתו נפח בחומרי הזנה בזמן הדישון בזמינות הטובה ביותר.
במטע, למערכת טנסיומטרים יתרונות נוספים משמעותיים:

  • קביעה מדויקת למועד תחילת ההשקיה באביב תוך ניצול מירבי של רטיבות הקרקע מגשמי החורף.
  • אמצעי לקבלת החלטה למועד השקיה בתנאי בחורף שחון במטעי אבוקדו ופרדסים.
  • אפשרות ליצור עקת מים יזומה תוך בקרה מלאה לגרעון מבוקר, לפי קביעת מתח סף גבוה בטנסיומטר
  • איתור מועד מדויק לעליה בצריכת המים בתחילת מילוי פרי וקביעת ממשק ההשקיה בהתאם.
  • קביעת ממשק השקיה תקין מאפשר תנאי אוורור תקינים המונעים כלורוזות והצורך בשימוש בכילאטי ברזל.
  • קביעת ממשק השקיה תקין מאפשר דישון יעיל וחסכני.
 

חברת דשן גת מספקת חבילות שירות וליווי מקצועי וביקורי שטח לטנסיומטרים דיגיטליים, החבילה כוללת יעוץ אחד לשבוע לכל תחנה ומעקב רציף אחר מתח הטנסיומטרים, במקרה של חריגות במתחים המגדל מקבל התראה.
ירון יוטל
אגרונום ראשי
054-4361155
yaron@deshengat@co.il

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן