Shepha 0-0-15

תכונות


דשן נוזלי   מכיל אשלגן וכלור.
תכולה   תחמוצת אשלגן 15% - אשלגן צרוף 12.5%.
התמיסה מכילה גם כלור, בריכוז של 11.3%.
הרכב כימי   אשלגן כלורי.
נוסחה כימית   KCI.
משקל נפחי   1.17 גרם\סמ"ק.
pH   תמיסה ניטראלית (6.5 - 7.0).
צבע   תמיסה צלולה ושקופה.
קורוסיביות   בסביבה ניטראלית - מתונה.
אחסון   את תמיסת השפע ניתן לאחסן במיכלי פלסטיק. משך האיחסון בלתי מוגבל.

שימושים

תמיסת שפע 0-0-15 הינה אשלגן אורגני מומס במים, ביחס משקלי של 1:3. התמיסה איננה נדיפה. התמיסה מתאימה ומאושרת לרוב השימושים בחקלאות האורגנית. תמיסת שפע 0-0-15 ניתנת לשילוב במי ההשקיה בכל סוגי המערכות, לריסוס פני הקרקע או להזרקה לתוך הקרקע.

(ת.ר. לתכשירי החקלאות האורגנית מספר רישוי 7221).