קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

עקרונות בדישון ובהשקיית חסה

החסה היא בת למשפחת המורכבים בדומה לכרוביים, עונת הגידול הטבעית של החסה היא החורף. לחסה בתנאי יום ארוך וטמפרטורות גבוהות יש נטייה חזקה להפרגה ולפחיתה חדה ביבול. לחסה בנוסף יש רגישות רבה לשגיאות בהשקייה המתבטאות בתופעת ההחמה הפנימית הפוגעת באיכות המוצר הסופית ולפחת גבוה.
בחסה קיים הבדל מובהק בזמן מחזור הגידול ובזמן שבשתילות חורף משך הגידול יכול להגיע ל 42- עד 49 ימים, הרי שבקיץ משך הגידול יורד ל 28-30 ימים בלבד, בהתאם לסוג החסה, לזן ולמועד השתילה. עובדה זו משליכה גם על הרכב וסוג הדשן במהלך הגידול.
בשנים האחרונות מספר המשקים המגדלים חסה בשיטת גידול הדרופונית הולך ועולה. בגידול חסה בשיטה הדרופונית נעסוק בפעם אחרת.

 

קיימות שתי גישות עיקריות לדישון החלקה במהלך הגידול:

אפשרות אחת היא לבצע בדיקת קרקע להערכת תכולת יסודות הזנה, עומק רצוי לדיגום הוא 0-30 ס"מ.
זרחן – הערכים הרצויים לזרחן, הם 30 – 45 ח"מ באולסן, במחסור יש לדשן ביסוד בדשן מוצק מ.א.פ. לפי 1.5 ק"גד' על כל 1 ח"מ זרחן חסר.
אשלגן – ערך הסף לאשלגן 120 – 150 ח"מ במיצוי ב, CaCl2 תחום הערכים הגבוה הוא בקרקעות קלות והתחום הנמוך בקרקעות כבדות. להשלמת מחסור יש לדשן באשלגן כלורי 30 ק"גד' במחסור קל ו 50 ק"גד' במחסור גדול.
מגדל שמביא את החלקה לערכי בדיקה תקינים או שמצניע לפני השתילה קומפוסט במינון מינימלי של 5 קוב לדונם, יכול לסיים מחזור גידול אחד לפחות בתוספת דישון חנקני בלבד לכל משך הגידול. גישה זו מקובלת יותר בגידול בשדה פתוח.
הנחיות לדישון – עם סיום השתילה מומלץ להתחיל לדשן באמון חנקתי (21% בקיץ, 18% בחורף) או באוראן 32% במינון של 100 גר' חנקן לדונם ליום. עם התפתחות הגידול יש להעלות את המינון בהדרגתיות. בכל מקרה אין לחרוג מהמינון של 400 גר' חנקן לדונם ליום. במחזורי הגידול הקיציים יש להקפיד לא להגזים עם הדישון החנקני. רמות חנקן גבוהות מדי יכולות לגרום לצימוח וגטטיבי מופרז ולפחיתה באיכות ובכמות היבול.

אפשרות שנייה היא לדשן לכל אורך הגידול בדישון מורכב המכיל את כל יסודות ההזנה הנחוצים לגידול, חנקן, זרחן ואשלגן. גישה זו מקובלת יותר בגידול בבתי צמיחה.
הנחיות לדישון – התחלת הדישון בדשן מורכב ביחס 2:1:2 (עילית דל כלור או שפיר 7:3:7) במינון של 1200 סמ"ק לדונם ליום, נדרש לעלות בהדרגתיות בהתאם להתפתחות הגידול עד למינון של 4.8 ליטר לדונם ליום. גם כאן חשוב לא להגזים בדישון מהסיבות שתוארו לעייל.
במחזורי הגידול החורפיים בטמפ' הנמוכות, כדאי לדשן ביחס 3:1:2 (עילית דל כלור או שפיר 9:3:6 ) על מנת להמריץ מעט את הגידול.
בגידול חסה בקיץ יש חשיבות רבה להשקייה נכונה. בעבר, ההמלצה המקובלת הייתה לדשן בתוספת סידן במהלך הגידול על מנת למנוע את תופעת ההחמה הפנימית.

 

כיום קיימות שתי דרכי התמודדות עיקריות עם התופעה:

הראשונה, היא שתילת זנים עמידים להחמה פנימית. החיסרון בזנים אלה הוא באיכות מוצר סופית שונה מהמקובל.
השנייה, השקיית החלקה בשעות הבוקר המוקדמות. בצורה זו הגידול מגיע לשעות החמות של היום כשמשק המים שלו במיטבו והתופעה מצטמצמת פלאים.
בחלקות עם קרקע קלה המושקות במים מותפלים נדרשת הזנה בסידן ומגנזיום, סוג הדשן והכמות יקבע בהתאם לאיכות המים וממשק ההשקיה.

 

מקורות:

  1. "תופעת ההחמה בחסה". מוחמד אבו טועמה, גדי צפריר ומאזן גנאים. שה"מ אגף ירקות. ספטמבר 2007
 

בדשן גת עומד לרשותך צוות אגרונומים מיומן ללווי וסיוע בהכנת תכנית דישון והשקייה האופטימלית לדרישת החלקה שלך…

ערן בן יעקב, אגרונום
נייד: 054-4361144
eran@deshengat.co.il

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן