Inbar Suspensions

אינו מתאים להדשייה!

תכונות


דשן נוזלי מורכב (תרחיף)   מכיל חנקן (N) זרחן (P) ואשלגן (K).
תכולה   משתנה בהתאם ליחסים הרצויים בין היסודות.
הרכב כימי   חנקן: מקורו באוריאה, אמון חנקתי וחד אמון זרחתי (MAP).
זרחן: מקורו ב-חד אמון זרחתי (MAP).
אשלגן: מקורו באשלגן כלורי וחד אשלגן זרחתי.
נוסחה כימית   CO (NH2)2 + NH4 NO3 + NH4 H2PO4 + KCl + KH2PO4.
משקל נפחי   לפי הרכב התמיסה (ראה טבלה בהמשך).
pH   תמיסה ניטראלית (6.2 - 6.5).
צבע   תמיסות עכורות, בעלות גוון צהבהב עד חום כהה.
צמיגות   גבוהה
קורוסיביות   מתונה, תמיסות דשן ענבר אינן תוקפות פלדות אל חלד.
אחסון   מומלץ לאחסן במיכלי פלסטיק. לתקופה קצרה ניתן לאחסן במיכלי פלדת אל-חלד.
וגם במיכלי ברזל. משך האיחסון המומלץ עד 7 ימים. לאחר 1 - 2 ימי איחסון.
מומלץ לערבל את הדשן לפני השימוש.

שימושים

ענבר – תרחיף דשן נוזלי המכונה סוספנסיה. הענבר – יחודו בריכוזים הגבוהים של יסודות ההזנה, בעיקר זרחן ואשלגן.
הענבר מופיע כתמיסה צמיגה המכילה חומרי הזנה מסיסים וכן תרחיפי דשן מוצקים.
לענבר יתרון ניכר בישום נפחים קטנים לקבלת כמויות גדולות של חומרי הזנה.
בענבר ניתן לשלב תמיסות מיקרואלמנטים ותמיסות אורגניות.

לתשומת לב:
לישום הענבר נדרשים מספר שינויים באביזרי המרסס או מצנע הסיכות המשמשים לישום

דשן נוזלי. להכנת כלי הדישון נא לפנות לאגרונום דשן גת בע"מ.

הרכבים מקובלים של תמיסות דשן ענבר


הדשן היחס
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן
24 - 8 - 3   8 : 3 : 1
14 - 7 - 14   2 : 1 : 2
6 - 18 - 12   1 : 3 : 2
15 - 15 - 5   3 : 3 : 1
12 - 6 - 6   2 : 1 : 1
20 - 11 - 4   5 : 3 : 1
12 - 12 - 12   1 : 1 : 1
דשן בר   הרכבים NP
0 - 18 - 18   0 : 1 : 1
0 - 24 - 12   0 : 2 : 1
0 - 27 - 9   0 : 3 : 1
0 - 12 - 24   0 : 1 : 2
0 - 15 - 20   0 : 3 : 4
0 - 4 - 24   0 : 1 : 6
0 - 8 - 24   0 : 1 : 3
0 - 8 - 28   0 : 1 : 3.5