Elite Solutions

להדשייה במטעים, גידולי שדה וירקות.

תכונות


דשן נוזלי מורכב   מכיל חנקן (N),זרחן (P), ואשלגן (K).
תכולה   משתנה בהתאם ליחסים הרצויים בין היסודות.
תכולת היסודות בדשן מוגבלת לפי תמיסות מרכיבי הדשן השונים.
הרכב כימי   חנקן: מקורו באמון חנקתי.
זרחן: מקורו בחומצה זרחתית.
אשלגן: מקורו באשלגן כלורי.
נוסחה כימית   NH4NO3 + H3PO4+KCl.
משקל נפחי   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).
pH   תמיסות עילית NPK ן-NP: חומצי מאוד (1.5-0.5).
בתמיסות עילית NK: חומצי רפה (5.5-6.5).
צבע   התמיסות צלולות או עם גוון חום בהיר-צהבהב.
קורוסיביות   חזקה. תמיסות דשן עילית תוקפות את כל סוגי המתכות, לרבות פלדות אל-חלד.
אחסון   במיכלי פלסטיק בלבד. משך האחסון במשך הקיץ איננו מוגבל.
תמיסות דשן עילית נוטות להתגבש בטמפרטורות נמוכות.
לקראת עונת החורף יש למהול את תמיסות דשן עילית הקיציות ביחס מים:דשן של 4:1 בהתאמה, כדי למנוע התגבשות.
במקרה של מיהול יש להגדיל את מנת הדשן ב- 20%.

שימושים

דשן עילית שסף התגבשותו הוא מעל 10C, משווק בתקופת החורף בריכוזים מסוימים מהולים יותר והוא מוגדר כדשן עילית חורפי.

תמיסות דשן עילית נועדו לשמש כדשן ראש בגידולים רב-שנתיים ועונתיים, המושקים בטפטוף והתזה. תמיסות אלו מתאימות לרוב הגידולים בשדה, בגן ובמטע. יתרונם הגדול הוא בשילוב שלושת יסודות ההזנה העיקריים ודישונם בעת ובעונה אחת – דבר המייעל את הדישון, משביח את הגידולים ומביא לעלייה ביבולים.
דשן עילית נפוץ בשימוש במטעי אבוקדו, נשירים ופרדסים. בעונת החורף יתרון ניכר לשימוש בדשני עילית בגידולי הירקות. תמיסות דשן עילית ניתנות ליישום אך ורק דרך מערכות ההשקיה בטפטוף והתזה, אין ליישם דרך מערכות השקיה בהמטרה או במערכות המכילות אביזרי מתכת.
תמיסות דשן עילית נוטות להתגבש עם ירידת הטמפרטורות מתחת ל- 10C, יש להביא זאת בחשבון בעת בחירת סוג הדשן וריכוזו, בהתאם לטמפרטורת המינימום הצפויה בעונה.

דשן עילית גפרתי
בגידולים מסוימים שיש בהם העדפה לחנקן בצורת אמון, (להורדת ה-PH במערכת בית השורשים). ניתן להזמין דשן עילית גפרתי שבו רוב החנקן ממקור אמוניאקאלי. לבחירת סוג הדשן המתאים יש להתייעץ עם האגרונום של דשן גת בע"מ.

הרכבים מקובלים של דשן עילית


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי   סף התגבשות
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק   (C°)
דשן עילית   הרכבים NPK
7 - 7 - 7   1 : 1 : 1   87   87   87   1.23   9
10 - 5 - 5   2 : 1 : 1   122   61   61   1.22   12
9 - 6 - 3   3 : 2 : 1   107   73   36   1.19   4
5 - 5 - 10   1 : 1 : 2   62   62   124   1.24   8
8 - 4 - 8   2 : 1 : 2   100   50   100   1.23   15
5 - 10 - 10   1 : 2 : 2   65   130   130   1.29   5
4 - 4 - 12   1 : 1 : 3   50   50   149   1.24   4
6 - 3 - 9   2 : 1 : 3   74   37   111   1.22   10
6 - 6 - 9   2 : 2 : 3   74   74   112   1.24   12
7 - 5 - 7   3 : 2 : 3   85   60   85   1.21   10
דשן עילית   הרכבים NP
0 - 14 - 14   0 : 1 : 1   0   186   186   1.33   5
0 - 24 - 8   0 : 3 : 1   0   312   104   1.30   2
0 - 9 - 18   0 : 1 : 2   0   117   234   1.32   4
0 - 16 - 12   0 : 4 : 3   0   213   160   1.32   5
0 - 4 - 16   0 : 1 : 4   0   50   200   1.24   5
0 - 3 - 18   0 : 1 : 6   0   38   227   1.27   0
דשן עילית   הרכבים NK
9 - 0 - 8   1 : 0 : 1   109   0   98   1.21   16
12 - 0 - 4   3 : 0 : 1   142   0   47   1.19   10
6 - 0 - 12   1 : 0 : 2   74   0   148   1.23   7
9 - 0 - 6   3 : 0 : 2   106   0   71   1.18   5
7 - 0 - 11   2 : 0 : 3   85   0   133   1.23   5
10 - 0 - 6   5 : 0 : 3   120   0   72   1.20   12
4 - 0 - 16   1 : 0 : 4   50   0   200   1.25   10

הרכבים מיוחדים עילית גפרתי


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק
דשן עילית גפרתי    
5 - 1 - 5   5 : 1 : 5   59   12   59   1.18
4 - 2 - 8   2 : 1 : 4   50   25   100   1.23
0 - 4 - 8   0 : 1 : 2   0   50   100   1.24
4 - 0 - 8   1 : 0 : 2   48   0   96   1.20
5 - 0 - 5   1 : 0 : 1   59   0   59   1.16

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא