Elite-Tuv Reduced Chloride

להדשייה במטעים, גידולי שדה וירקות הרגישים לריכוז כלור גבוה.

בדשן מסידרה זו תכולת הכלור אינה עולה על 3%.

תכונות


דשן נוזלי מורכב   מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K).
תכולה   משתנה בהתאם ליחסים הרצויים בין היסודות.
הרכב כימי   חנקן: בדשני עילית דל-כלור - מקורו באמון חנקתי. בדשן טוב דל-כלור - מקורו באמון חנקתי ואוריאה.
זרחן: מקורו חומצה זרחתית וחד אשלגן זרחתי.
אשלגן: מקורו חנקת האשלגן, חד אשלגן זרחתי ואשלגן כלורי (KCi).
נוסחה כימית   KCl +KNO3+KH2PO4+H3PO4+NH4NO3 + CO(NH2)2 בדשני טוב תמיסות דשן עילית /טוב דל - כלור מתחלקות לקבוצות מישנה:
1. דשני עילית/טוב דל כלור המכילים N-P-K.
2. דשני עילית/טוב דל כלור המכילים P-K.
3. דשני עילית/טוב דל כלור המכילים N-K.
משקל נפחי   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).
צבע   התמיסות צלולות או עם גוון חום בהיר-צהבהב.
קורוסיביות   מתונה.
אחסון   במיכלי פלסטיק ופלב"ם.

שימושים

תמיסות דשן עילית או טוב דל-כלור משמשות לאותם ישומים של תמיסות דשן עילית וטוב בגידולי מטעים, ירקות ופרחים. יתרונם בריכוזי הכלוריד הנמוכים המאפשרים הזנה לגידולים רגישים לכלור, למניעת ניזקי המלחה ופגיעה בגידול ובאיכות הפרי (אבוקדו, הדרים, קישואים, פלפל, פרחים, מילונים, אבטיחים ואחרים).

תרומת דשן דל כלור למליחות (מוליכות חשמלית ec) נמוכה מדשני "עילית/טוב" מהסידרה הרגילה.
בגידולים המושקים במים מליחים שילוב דישון עם תמיסות דשן דל-כלור מקטין את עוצמת ההמלחה, תמיסות דשן דל-כלור מתאפיינות בתחום ph של 4.5-5.0, תכונה זו מאפשרת שילוב של מיקרואלמנטים בכלאציה כגון: מיקרוגת ופרוגת בתוך תמיסות הדשן בהתאם לצרכי הדשן.
בדשן דל-כלור יחס האשלגן לזרחן אינו עולה על 1:15 (בהתאמה), תכולת הכלוריד מינימלית.

הרכבים מקובלים של עילית/טוב-דל כלור


הדשן היחס (מקורב) תכולה   משקל נפחי
K - P - N   אשלגן : זרחן : חנקן   אשלגן
K2O
  זרחן
P2O5
  חנקן
N
  גרם/סמ"ק
עילית דל כלור   הרכבים NPK
7 - 7 - 7   1 : 1 : 1   86   86   86   1.23
7 - 3 - 7   2 : 1 : 2   84   36   84   1.20
5 - 5 - 10   1 : 1 : 2   62   62   124   1.24
6 - 4 - 9   1.5 : 1 : 2   74   49   111   1.22
6 - 6 - 9   2 : 2 : 3   74   74   122   1.24
5 - 3 - 12   2 : 1 : 3   62   37   149   1.24
3 - 6 - 12   1 : 2 : 4   37   75   150   1.25
49 - 4 - 9   1 : 1 : 2   48   48   109   1.21
9 - 3 - 6   3 : 1 : 2   107   36   71   1.20
8 - 3 - 5   3 : 1 : 2   95   36   60   1.19
טוב דל כלור   הרכבים NPK
7 - 7 - 7   1 : 1 : 1   85   85   85   1.22
8 - 4 - 8   2 : 1 : 2   98   49   98   1.21
8 - 9 - 4   2 : 2 : 1   98   110   98   1.22
6 - 6 - 12   1 : 2 : 2   75   75   75   1.23
8 - 5 - 10   1.5 : 1 : 2   98   61   98   1.23
7 - 7 - 10   2 : 2 : 3   87   87   87   1.24
6 - 4 - 12   3 : 2 : 6   74   49   74   1.23
8 - 4 - 12   2 : 1 : 3   100   50   100   1.24
4 - 8 - 16   1 : 2 : 4   51   102   51   1.28
דל כלור   הרכבים PK
8 - 9 - 0   1 : 1 : 0   97   109   0   1.21
8 - 8 - 0   1 : 1 : 0   96   96   0   1.20
7 - 11 - 0   1 : 1.5 : 0   86   135   0   1.23
8 - 6 - 0   4 : 3 : 0   94   71   0   1.18

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא