ניתן להשיג אצל אנשי השטח ובמרכזי קשרי הלקוחות את המוצרים הבאים:

משאב תמיסת קרקע לעומק עד 60 ס"מ(מיוחד לגידולים מעמיקי שורש)

משאב תמיסת קרקע לעומק עד 30 ס"מ (סטנדרטי לגידולי ירקות ופרחים בחממות ולמטעי אבוקדו, בננות והדרים)

מד מוליכות חשמלית דיגיטלית (עם סקאלה תלת ספרתית)

ערכה לבדיקת חנקות של "מרק"

ערכה לבדיקת Ph לתחום 4-10 בטיפות נוזל (מרווח קריאה כל 0.5)

ערכה לבדיקת כלורידים (cl) בטיטרציה (מרווח קריאה: 40 מ"ג/ליטר)

משאב תמיסת קרקע לעומק עד 15 ס"מ (דגם קצר מיועד למשתלות)

 

מרכז קשרי לקוחות צפון: 04-6407640

מרכז קשרי לקוחות דרום: 08-6811050