קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

ממשק הדישון וההשקיה בגידול פלפל בבתי צמיחה

גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד הגידולים החשובים והעיקריים בישראל. בראשית שנת 2015 היקף שטחי הפלפל נאמד בכ- 29,000 דונם כאשר 65% משטחי הגידול מרוכזים בערבה התיכונה והצפונית. שאר שטחי הפלפל נמצאים בעיקר בבקעת הירדן, בנגב המערבי ובחוף הכרמל. לקראת סוף שנת 2015 עקב משבר בענף חלה ירידה של כ35% בשטחי הגידול.
פלפל איכותי לשוק המקומי מגדלים במהלך השנה כולה ובמרבית אזורי הארץ. עונת הגידול העיקרית ליצוא מתחילה בחודש אוגוסט (שתילות) ועד לחודש אפריל , התוצרת משווקת ליצוא במהלך נובמבר – אפריל. בבקעת הירדן ובנגב המערבי נמשכת עונת הגידול גם עד מאי – יוני. כאשר בקיץ התוצרת המשווקת לשוק המקומי מחוף הכרמל, השתילות מתחילות במרץ והעונה יכולה להימשך עד פברואר.
התגברות הנזקים מווירוסים המועברים ע"י חרקים, המחויבות לאיכות גבוהה ואספקה רציפה מחייבים שימוש במגוון בתי צמיחה, כמו חממות, מנהרות ובתי רשת לסוגיהם.
גידול הפלפל מיושם בקרקע, במצע מנותק ובתעלות הזנה. בכל מצע גידול יש להקפיד על ממשק ההשקיה והדישון כתנאי הכרחי להצלחת הגידול.
ממשק ההשקיה
גידול הפלפל מאופיין ברגישות גבוהה לעקת מים ולמליחות , לכן להשקיה מדויקת יש חשיבות עליונה בגידול הן בשל איכות המים הקיימות והן בשל רמות המליחות בקרקע. צריכת המים של שטח הגידול מושפעת ע"י גורמים מספר גורמים : רמת קרינת השמש, טמפרטורה, לחות יחסית, רוח ורמת המליחות במי השקיה והקרקע.

טבלה 1: המלצות השקיה לגידול פלפל סתווי בבתי רשת ובבתי צמיחה

הערה: במידה ונתוני ההתאדות לפי פנמן – מונטיס יש להשתמש במקדמים שונים.(מתוך אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שרות ההדרכה והמקצוע, אגף הירקות ותחום שירות שדה)

בתנאי מים מליחים יש לעקוב אחרי מליחות בתמיסת הקרקע בעזרת משאבי תמיסת קרקע. כאשר המוליכות החשמלית (EC) עולה מעל 30% מערך ה- ECבמי ההשקיה, יש לבצע שטיפה.
במצעים במנותקים יש להשקות במנת מים שתיתן כ- 20%-30% נקז ממנת ההשקיה, כאשר מנת המים להשקיה כ- 2-3% מנפח המצע.
קביעת מרווחי השקיה בקרקע – קביעת מרווחי ההשקיה נקבע בהתאם לסוג הקרקע ונפח הקרקע המורטב והצורך לשטיפת מלחים. לאחר השקיות הקליטה ופריצת השורשים מהגוש, יש לרווח את ההשקיות לעידוד התפתחות מערכת שורשים מעמיקה. מרווחי ההשקיה בהתאם להתאדות ולהתפתחות הגידול, כאשר מנת המים להשקיה תהיה כ 10-12 מ"ק\דונם. במצעים מנותקים או קרקעות חוליות נדרש מספר השקיות ליום להחזר המים הנגרעים , כאשר מנת המים להשקיה כ- 2-3% מנפח המצע.
מומלץ להשתמש בטנסיומטרים דיגיטליים לצורך בקרת ההשקיה – יש להציב תחנה הכוללת שני טנסיומטרים לחלקה בעומקים של 20 ס"מ ו- 40 ס"מ.
ממשק הדישון
שטחי גידול הפלפל מאופיינים במגוון שיטות להכנת הקרקע, מהוספת קומפוסט ודשני יסוד ועד לגידול רק בהדשיה. המלצות הדישון דורשות התאמה לכל חלקה בהתאם למצע הגידול ולפוריותו. ניהול ממשק הדישון חייב להתבצע באמצעות בדיקות פוריות קרקע לפחות פעמיים בשנה, לפני תחילת הגידול וכ-40 יום לאחר שתילה, מומלץ גם להשתמש גם בבדיקות ע"י משאבי תמיסת קרקע ובדיקת פטוטרות.
דישון בקרקע
דישון יסוד – במקרה של מחסורים גדולים של זרחן (מתחת ל- 15 ח"מ בבדיקת אולסן) ואשלגן (PAR נמוך מ-0.07 או ערך אשלגן בבדיקת מיצוי ב- CaCl2 הנמוך מ-50 ח"מ\ק"ג) מומלץ ליישם דישון יסוד בפס לפני השתילה לפי תוספת תחמוצת זרחן 1.2 ק"ג\דונם לכל מחסור של 1 ח"מ לפי אולסן. במידה וניתן קומפוסט – יש להשלים בשלבי הקליטה בהדשיה.

במחסור זרחן גדול בחלקות בהם פוזר קומפוסט (2-4 קוב\דונם בערוגה) –ניתן להשלים את המחסור בהדשייה בתחילת הגידול , בדשן ביחס 1:3,1:2 בהתאם לרמת המחסור.

חנקן – בתנאי גידול רגילים ללא מחסורים רמת החנקן הרצויה בקרקע בתחילת הגידול עד אחרי חנטה של 3-4 פירות (30 יום) היא 20-30 מ"ג\ק"ג קרקע. ברמה זו מומלץ לדשן כ- 50-70 גרם\יום\דונם חנקן צרוף. לאחר חנטה של 3-4 פירות ועד סוף הגידול רמת החנקן הרצויה היא 30-40 מ"ג\ק"ג קרקע ומנת החנקן הצרוף המומלצת היא 300-350 גרם\יום\דונם.

זרחן – המלצות לדישון בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, במחסורים לפי דישון יסוד או פיזור קומפוסט. ברמות זרחן גבוהות מאד ניתן להשתמש בדשן ביחס 2:1 , 3:1 (זרחן:חנקן)

אשלגן – לפי בדיקות הקרקע במידה וערך הPAR נמוך מ- 0.113 או בערך אשלגן במיצוי ב- CaCl2 נמוך מ- 70 ח"מ, מומלץ לדשן כ – 300-400 גרם\יום\דונם תחמוצת אשלגן , דשן ביחס 3:1:3, 3:1:4, 3:0:3 (N:P:K) לפי הצורך. אם רמת האשלגן גבוהה ניתן לדשן ביחס 4:1:2, 4:0:2.

יסודות קורט (מיקרואלמנטים) – לעיתים נראים סימני מחסור בעלים (הצהבת עלים למשל) אשר נובעים מפגיעה בקליטת יסודות הקורט, בעיקר ברזל ומנגן. לכן יש לטפל במחסורים אלו ע"י ישום כילאטים של ברזל ומנגן בהדשיה.

דישון במצעים מנותקים

הערה: בטוף חדש מומלץ להעשיר בזרחן ואשלגן לפי: 1 ק"ג תחמוצת זרחן לכל 10 מ"ק מצע + 5 ק"ג תחמוצת אשלגן לכל 10 מ"ק מצע.

הנחיות הדישון הן בגדר המלצה בלבד.
בכל שאלה ניתן לפנות לצוות האגרונומים של חברת דשן גת.

עדי נוה – אגרונום דשן גת
054-4361150
adin@deshengat.co.il

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן