גידול מלפפון בארץ  לשוק המקומי מהווה אחד הגידולים החשובים והעיקריים בישראל. משפחה ישראלית צורכת בממוצע כ 5 ק"ג מלפפון לשבוע לאורך כל השנה. בשנה נצרכים כ 100,000 טון מלפפון, כ 75,000 טון מיוצר בארץ בעיקר באזור השרון, בייחוד במושב אחיטוב.

המלפפון הוא גידול מהיר, כשלושה שבועות משתילה כבר ניתן לקטוף את הפירות הראשונים, משך הקטיף הוא כחודשיים. בחורף הזמנים מתאחרים וניתן לגדל את המלפפון במשך חצי שנה. מאחר וגידול המלפפון קצר מקובל לגדל שניים ולעיתים שלושה מחזורים בשנה.
התגברות הנזקים מווירוסים המועברים ע"י חרקים, המחויבות לאיכות גבוהה ואספקה רציפה  מחייבים שימוש במגוון בתי צמיחה, כמו חממות, מנהרות ובתי רשת לסוגיהם.
רוב גידול המלפפון מיושם בקרקע, אך יש גם גידול במצע מנותק ובתעלות הזנה. בכל מצע גידול יש להקפיד על ממשק ההשקיה והדישון כתנאי הכרחי להצלחת הגידול.

ממשק ההשקיה

מומלץ לבצע השקיה הרווית חתך לפני השתילה לעומק 30-40 ס"מ, מיד לאחר השתילה ועד לסיום ההקלטה וההתבססות מומלץ להשקות בתדירות גבוהה יחסית 2-3 מ"ק לדונם ליום כאשר בקרקעות בינוניות – כבדות משקים אחת ליומיים ובקרקעות קלות השקיה אחת ליום עד שתי השקיות ביום בקרקעות חוליות מאד.

קביעת מרווחי השקיה בקרקע – קביעת מרווחי ההשקיה נקבע בהתאם לסוג הקרקע ונפח הקרקע המורטב והצורך לשטיפת מלחים.  לאחר השקיות הקליטה ופריצת השורשים מהגוש, יש לרווח את ההשקיות לעידוד התפתחות מערכת שורשים מעמיקה. מהחנטה ועד לשבועיים לפני הקטיף יש לרווח את תדירות ההשקיה ולהשקות כל 3-5 ימים בקרקע כבדה, 1-3 ימים בקרקע קלה בהתאם לסוג הקרקע ,נפח ההרטבה ונתוני ההתאיידות באזור. כאשר מנת המים להשקיה תהיה כ 10-12 מ"ק\דונם בקרקע כבד.

במצעים במנותקים יש להשקות במנת מים שתיתן כ- 20%-30% נקז ממנת ההשקיה, כאשר מנת המים להשקיה כ- 2-3% מנפח המצע.
במצעים מנותקים או קרקעות חוליות נדרש מספר השקיות ליום להחזר המים הנגרעים.

חישוב מנת ההשקיה: מקדם ההשקיה X ההתאיידות המחושבת לפי פנמן (מנתוני התאיידות הזמינים באתר המטאורולוגי של משרד החקלאות), יש אזורים בהם עדין עובדים לפי נתוני התאיידות מגיגית. יש לשים לב שמקדמי ההשקיה לגידול שונים להתאדות מגיגית לזו מהתאדות מחושבת  לפי פנמן–מונטית' גידול המלפפון מאופיין ברגישות גבוהה לעקת מים ולמליחות , לכן להשקיה מדויקת יש חשיבות עליונה בגידול הן בשל איכות המים הקיימות והן בשל רמות המליחות בקרקע.
צריכת המים של הגידול מושפעת ע"י מספר גורמים : רמת קרינת השמש, טמפרטורה, לחות יחסית, רוח ורמת המליחות במי השקיה והקרקע. שימוש בטנסיומטרים אינטרנטיים מהווה כלי עזר מיטבי למעקב ובקרה אחר תכולת המים בחתך בית השורשים.
מומלץ להשתמש בטנסיומטרים דיגיטליים לצורך בקרת ההשקיה – יש להציב תחנה הכוללת שני טנסיומטרים לחלקה בעומקים של  20 ס"מ ו- 40 ס"מ.

ממשק הדישון

שטחי גידול המלפפון מאופיינים במגוון שיטות להכנת הקרקע, מהוספת קומפוסט ודשני יסוד ועד לגידול רק בהדשיה. המלצות הדישון דורשות התאמה לכל חלקה בהתאם למצע הגידול ולפוריותו. ניהול ממשק הדישון חייב להתבצע באמצעות בדיקות פוריות קרקע לפחות פעמיים בשנה, לפני תחילת הגידול וכ-40 יום לאחר שתילה,  מומלץ גם להשתמש גם בבדיקות ע"י משאבי תמיסת קרקע .

דישון בקרקע

דישון יסוד – נדשן דישון היסוד פעם בשנה ובמחזורי הגידול הנוספים נדשן דשן ראש בלבד.
במקרה של מחסור גדול של זרחן מתחת ל- 25 ח"מ בבדיקת אולסן,  מומלץ לבצע  דישון יסוד בפס לפני השתילה לפי תוספת תחמוצת זרחן 1.2 ק"ג\דונם לכל מחסור של 1 ח"מ לפי אולסן (בדשן מ.א.פ. 2.4 ק"ג). במידה וניתן קומפוסט- יש להשלים בשלבי הקליטה בהדשיה.
במחסור גדול אשלגן לפי בדיקות במיצוי עיסה רוויה בערכים של DF נמוך מ–3200 או ערך אשלגן בבדיקת מיצוי ב- CaCl2 הנמוך מ-100 ח"מ\ק"ג , מומלץ לבצע דישון יסוד  בפס בכמות של 40-50 ק"ג\ד' אשלגן כלורי.
בחלקות בהם פוזר קומפוסט (2-4 קוב\דונם בערוגה) או עם מחסור זרחן נמוך–ניתן  להשלים את מחסור הזרחן בהדשיה בהשקיות ההרוויה והקלטת השתילים, בדשן נוזלי עילית או טוב  ביחס 1:3,1:2  של זרחן:חנקן בהתאמה. .

דישון ראש

הדישון יעשה בדשן מורכב לפי שלבי גידול המלפפון- בקרקעות בינוניות קלות

שלב פיסיולוגי ימי גידול משתילה חנקן (גרם ליום) זרחן צרוף (גרם ליום)* אשלגן צרוף (גרם ליום)*
התבססות 0-14 100 40 (ת.זרחן 92) 80 (ת.אשלגן 96)
פריחה – חנטה 15-35 170-255 40 (ת.זרחן 92) 225-340 (ת.אשלגן 360)
הבשלה – קטיף 36 – סוף קטיף 255-340 40 (ת.זרחן 92) 340-450 (ת.אשלגן 480)

(*) ת. זרחן – תחמוצת זרחן P2O5, ת. אשלגן – תחמוצת אשלגן K2O
לפי איכות המים והקרקע ניתן לספק תמיסות דשן עילית או טוב, כמו  6-2-9  (בהרכב התואם לטבלה ). ניתן להתאים הרכבים שונים בהתאם לרמת הזרחן והאשלגן בקרקע. וכן עם רמות כלור מופחתות בתנאים של מים וקרקע  עם רמות מליחות גבוהות.
יסודות קורט (מיקרואלמנטים) – לעיתים נראים סימני מחסור בעלים (הצהבת עלים למשל) אשר נובעים מפגיעה בקליטת יסודות הקורט, בעיקר ברזל ומנגן. לכן יש לטפל במחסורים אלו בהדשיה ע"י ישום כילאטים של ברזל כתמיסת "פרוגת"  או כילאט מנגן כתמיסת "מנגן גת".

דישון במצעים מנותקים

הדשיה בדישון יחסי  בתמיסות "דשן  שפיר" נטולי כלור ועם בתוספת מיקרואלמנטים של 3%-6%  חורף-קיץ בהתאמה. בשלב ההתבססות במינון של חנקן  70 גרם\קוב מי השקיה,
בשלב פריחה חנטה במינון של חנקן  100 גרם\קוב מי השקיה, . בשלב מילוי פרי עד הבשלה  במינון של חנקן  150-180 גרם\קוב מי השקיה,
הערה-בטוף חדש מומלץ להעשיר בזרחן ואשלגן בזמן ההשקיות להרווית המצע ,לפי: 1 ק"ג תחמוצת זרחן לכל 10 מ"ק מצע + 5 ק"ג תחמוצת אשלגן לכל 10 מ"ק מצע, בתמיסת דשן טוב 0-3-14 26 ליטר\10 מ"ק מצע.
הנחיות הדישון הן בגדר המלצה בלבד.
בכל שאלה ניתן לפנות לצוות האגרונומים של חברת דשן גת.

מיכל כנות – אגרונומית דשן גת
054-4361156
michal@deshengat.co.il

20140801_165715

 

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא