מלון סתווי ואביבי מהווה גידול חשוב בסל הגידולים של חקלאי הערבה הצפונית, התיכונה והדרומית. (מנאות הכיכר ועד לחבל אילות).
היקף שטחי המלון עומד על כ 3,500 – 3,000 דונם כאשר רוב שטחי המלון הם במנהרות עבירות(חממיות). ישנן שתי שיטות גידול במנהרות עבירות – גידול בהדליה וגידול שרוע. בשנה האחרונה חקלאים רבים חזרו לשיטת גידול שרוע עקב מחסור ועלות כוח האדם הדרוש לעבודת ההדליה. משך תקופת גידול המלון היא 50-60 יום.

מועדי שתילות וקטיף המלון:

 1. מלון סתווי – שתילות מסוף יולי עד אמצע ספטמבר, קטיף מספטמבר עד דצמבר, בהתאם לאזור ולזנים השונים.
 2. מלון אביבי – שתילות סוף ינואר עד אמצע מרץ, קטיף מאפריל עד יוני, בהתאם לאזור ולזנים השונים.

ממשק ההשקיה

גידול המלון מאופיין ברגישות לעקת מים ולמליחות , לכן להשקיה מדויקת יש חשיבות עליונה בגידול הן בשל איכות המים הקיימות והן בשל רמות המליחות בקרקע. צריכת המים של שטח הגידול מושפעת ע"י גורמים מספר גורמים : רמת קרינת השמש, טמפרטורה, לחות יחסית, רוח ורמת המליחות במי השקיה והקרקע.
מנת ההשקיה – מנת המים היומית תקבע ע"פ נתוני ההתאדות באזור הגידול.

טבלה 1: המלצות השקיה לגידול מלון בחממה / מנהרות עבירות

שלבי הגידול מקדם החזר* התאגדות מגיגית
זריעה/שתילה עד תחילת פריחה 0.2 arrow 0.4
פריחה עד חנטה 0.5 arrow 0.8
חנטה עד תחילת רישות 0.9
תחילת רישות עד הבשלה וקטיף 0.9 arrow 0.7 arrow 0.5

(מתוך משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע, לשכת הדרכה נגב שירות שדה-ערבה)

*הערה: במידה ונתוני ההתאדות לפי פנמן – מונטיס יש להשתמש במקדמים שונים.

קביעת מרווחי השקיה בקרקע – קביעת מרווחי ההשקיה נקבע בהתאם לסוג הקרקע ונפח הקרקע המורטב והצורך לשטיפת מלחים.  לאחר השקיות הקליטה ופריצת השורשים מהגוש, יש לרווח את ההשקיות לעידוד התפתחות מערכת שורשים מעמיקה. מרווחי ההשקיה בהתאם להתאדות ולהתפתחות הגידול, כאשר מנת המים המרבית להשקיה תהיה כ 10 מ"ק\דונם ליום.

ממשק הדישון

שטחי גידול המלון מאופיינים במגוון שיטות להכנת הקרקע, מהוספת קומפוסט ודשני יסוד ועד לגידול רק בהדשיה. המלצות הדישון דורשות התאמה לכל חלקה בהתאם לפוריות הקרקע. להבטחת קליטה טובה ומהירה של השתילים חשוב מאוד לדשן את השתילים כבר בהשקיה הראשונה.

דישון יסוד – במקרה של מחסורים גדולים של זרחן (מתחת ל- 15 ח"מ בבדיקת אולסן) ואשלגן בערך **PAR  נמוך מ-0.07 או ערך אשלגן בבדיקת מיצוי ב- CaCl2 הנמוך מ-50 מ"ג\ק"ג) מומלץ ליישם מ.א.פ ואשלגן כלורי בדישון יסוד בפס לפני השתילה, או בהדשיה בטפטוף לפני השתילה בתמיסת דשן טוב \עילית ביחס ת.אשלגן:ת.זרחן 1:3,1:2 בהתאם לרמת המחסור.
**PAR – מדד לזמינות האשלגן בצמח.
זרחן – ערך סף רצוי  בזרחן לפי בדיקות אולסן : גידול אביב – 30 ח"מ, גידול סתיו- 25 ח"מ.  נדרש לדשן  2  ק"ג לדונם "מ.א.פ.  גת" (שווה ל –  1 ק"ג לדונם תחמוצת זרחן) על כל גרעון של 1 ח"מ זרחן בקרקע לפי בדיקת אולסן. בערכים של בין 20-25 ח"מ זרחן אולסן בבדיקות קרקע, ניתן להשלים את הזרחן בשלב ההרוויה או הקלטה ע"י דשן נוזלי עם ריכוז זרחן בהתאם לנדרש.
אשלגן – במחסור אשלגן, כאשר PAR  (מדד לזמינות האשלגן בצמח) נמוך מ-0.07 או ערך אשלגן בבדיקת מיצוי ב- CaCl2 הנמוך מ- 50 ח"מ למשקל קרקע,  מומלץ לדשן בפס\מרכז-ערוגה באשלגן כלורי בכמות 30-50 ק"ג לדונם בהתאם לרמת המחסור.
פיזור קומפוסט – במקרים בהם ערכי הזרחן ו\או האשלגן נמוכים מהרצוי ניתן לזבל בקומפוסט במנה של 3-4 מ"ק לדונם להשלמת המחסורים. פיזור והצנעת קומפוסט מהווה תחליף טוב לדישון יסוד בקרקעות חדשות בהן ריכוזי הזרחן והאשלגן עשויים להיות נמוכים מהרצוי.

דישון ראש בהדשיה

טבלה 2: קליטה יומית של יסודות הזנה (גרם/דונם)

שלבי הגידול חנקן צרוף זרחן צרוף אשלגן צרוף
זריעה/שתילה עד תחילת פריחה 100 10 120
פריחה עד חנטה 200 20 300
חנטה עד תחילת רישות 300 30 400
תחילת רישות עד הבשלה וקטיף 250 arrow 50 15 350 arrow 50

(מתוך משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע, לשכת הדרכה נגב שירות שדה-ערבה)

בקרקעות בינוניות כבדות כאשר ערכי הזרחן והאשלגן ברמה הרצויה ניתן לתת בהדשיה דישון חנקני בלבד, בכמות היומית המומלצת.
100 גרם חנקן צרוף שווה ערך לדישון אמון חנקתי 21% 370 סמ"ק, אמון חנקתי 18% 450 סמ"ק, אוראן 32%  כ- 240 סמ"ק.
בקרקעות קלות או מצעים מנותקים

טבלה 3: המלצות להדשייה לגידול מלון בחממה / מנהרות עבירות

שלבי הגידול הרכב דשני "שפיר" / "גולן" / "נירית" מומלצים ריכוז חנקן צרוף במי השקיה (ח"מ) מינון*** (ליטר דשן/מ"ק מים)
זריעה/שתילה עד תחילת פריחה 7-3-7 40-60 0.5-0.7
פריחה עד חנטה 7-1-7, 7-3-7 60-100 0.7-1.2
חנטה עד תחילת רישות 7-1-7, 7-3-7 60-120 0.7-1.5
תחילת רישות עד הבשלה וקטיף 7-0-7 40-60 0.5-0.7

(מתוך משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע, לשכת הדרכה נגב שירות שדה-ערבה)

*הערה: ריכוזי החנקן הנמוכים מתייחסים לגידול מלון סתווי והריכוזים הגבוהים יותר למלון אביבי.

בקרת ההשקיה והדישון

לגידול במנהרות עבירות דרושה הקפדה מרבית על תנאי הגידול בכדי להגיע ליבול המרבי. לכן מומלץ להיעזר באמצעי בקרת השקיה ודישון כדי להשיג עיתוי נכון ומדויק של ההשקיה והדישון. בתנאי מים מליחים יש לעקוב אחרי מליחות בתמיסת הקרקע בעזרת משאבי תמיסת קרקע.
בקרת השקיה יעילה תיעשה ע"י שימוש בטנסיומטרים דיגיטליים כאשר יש להציב תחנה הכוללת שני טנסיומטרים לחלקה בעומקים של  20 ס"מ ו- 40 ס"מ.
בקרת הדישון תיעשה בעזרת משאבי תמיסת קרקע וע"י ערכת שדה לבדיקת רמת החנקן והמליחות (EC). כאשר המוליכות החשמלית (EC) עולה מעל 30% מערך ה-  ECשל מי ההשקיה , יש לבצע שטיפה.
ריכוזי החנקן במי המשאב  הרצויים לקליטה יעילה ע"י הצמח:
40 ח"מ (גרם\מ"ק) חנקן צרוף או כ- 200 ח"מ NO3
הנחיות ההשקיה והדישון הן בגדר המלצה בלבד.
בכל שאלה ניתן לפנות לצוות האגרונומים של חברת דשן גת.                          

עדי נוה אגרונום דשן- גת
054-4361150
adin@deshengat.co.il

IMG-20160415-WA0001

 

נגישות

 • גודל פונטים

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

 • - להחליף צבעוניות של האתר במחלקת הצבעוניות
 • - להגדיל ולהקטין פונטים ללא שבירות עיצוביות
 • - להדגיש כותרות ולינקים בקו מתאר תחתון
 • - ניתן גם לעבוד מקלדת בלבד ולגלוש באתר
 • - ניתן להפעיל מסמך ללא עיצוב כלל
 • - ניתן לאפס הכול לברירת המחדל

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

 • ESC מאפס את האינדקס של המסמך ומציב אותו בתפריט ניווט מהיר
 • ALT + i – כיבוי והדלקת מידע זה
 • ALT + m – מעבר מהיר לתפריט הנגישות
 • ALT + s – מעבר לתפריט ניווט מהיר
 • ALT + 1 – חזרה לדף הבית
 • ALT + 2 – מעבר לתפריט הראשי
 • ALT + 3 – מעבר לתוכן המרכזי בעמוד
 • ALT + 4 – מעבר לחיפוש כללי
 • ALT + 5 – מעבר לדף יצירת קשר

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא