מיכל דישון 1500 ליטר

מיכל דישון 1000 ליטר

מיכל דישון 5000 ליטר

מיכל דישון 100 ליטר