מאצרה למיכל 1000 ליטר

מאצרה לשני מיכלי 1000

אורך בס"מ: 155.2
רוחב בס"מ: 155.2
גובה בס"מ: 60

אורך בס"מ: 273
רוחב בס"מ: 155.2
גובה בס"מ: 47

מאצרה לשני מיכלי 1500

אורך בס"מ: 274
רוחב בס"מ: 155.2
גובה בס"מ: 60