אקדמיגת

כחלק מחזון החברה ומחוייבתה להעשרת הידע המקצועי של העוסקים בענף החקלאות, החליטה לאחרונה חברת דשן גת להרחיב את ערוצי ההכשרה לחקלאים ברחבי הארץ, ולפתוח מסלולי למידה ברמה אקדמית בנושאי “עקרונות הדישון וההשקיה במטע” ו”עקרונות הדישון וההשקיה בגד”ש”.

לקריאה נוספת…

על השקיה והזנת בננות

בישראל, ישנם כיום כ-24.5 אלף דונם של שטחי גידול בננות, מהם ביניהם 18 אלף דונמים של המשק הקיבוצי ו-6.5 אלף דונמים במשק הפרטי. רוב המטעים נמצאים באזור החוף, בגליל המערבי, בחוף הכרמל ובסובב כנרת. הבננות מתנהלות במשק “סגור” ברמה של המדינה, כולל אוכלוסיית עזה והגדה, ובאופן כללי אין יבוא או יצוא של בננות אל הארץ ומחוצה לה.

לקריאה נוספת…

השפעת דישון אבץ בהדרים

האבץ הוא אחד מיסודות הקורט העיקריים שמורגש בו מחסור בהדרים הגדלים בארץ. מחסור באבץ עלול לפגוע בפוריות העץ על ידי נשירת פרחים, פירות ועלים ובנוסף לפגיעה בטיב הפרי. בדומה למחסור ביסודות קורט אחרים, המחסור באבץ נובע מתנאי pH גבוה בקרקע המקשים על קליטתו זמינות האבץ יורדת בקרקעות בסיסיות כתוצאה משקיעתו כמלח קשה תמס, ספיחתו לקלציום קרבונט וכן שקיעה של סילקתים על גבי שטחי הפנים של חרסיות.

לקריאה נוספת…

דישון בזרחן

הזרחן (P) מהווה יסוד חיוני להזנת הצמח, נחשב כיסוד מקרו הנצרך במספר קילוגרמים לדונם בכל הגידולים החקלאים השונים, אך יחסית לאשלגן והחנקן מהווה כ- 10%-20%  מכמותם הנצרכת. תכולת הזרחן בצמח נמדדת בכ- 0.2% מכלל החומר היבש כאשר חנקן ואשלגן ריכוזם בתחום של 2%-4%.

לקריאה נוספת…

מגמות בדישון זיתים לשמן

מבין גידולי המטע בארץ, הזית משתרע על פני השטח הרב ביותר (210,000 דונם, נכון לשנת 2009) כאשר 90% משטח זה משמש לגידול זיתים לשמן. הזית הוא גידול חסכני במים (מקדם התאדות של 0.3 – 0.4) המותאם היטב לתנאי האקלים של הארץ והינו בעל עמידות לתנאי יובש ובמידת מה למליחות. לכן, רוב מטעי הזיתים לשמן שניטעו בעבר גדלים בתנאי בעל (160,000 דונם) ומרוכזים בעיקר בקרקעות שוליות.

לקריאה נוספת…

שימוש נכון בדשן נוזלי

מרססים את תמיסת הדשן (“בר”, תמיסות חנקניות, תמיסת אשלגן) על פני הקרקע במרססים רגילים, לריסוס תרחיף ה”ענבר” המרוכז נדרש מרסס המותאם ליישום הדשן. לאחר מכן יש להצניעו סמוך למועד היישום (רצוי תוך 48 שעות) ע”י דיסקוס, מתחחת או קילטור. קיימים כלים שבמהלך אחד מבצעים ריסוס והצנעה, כמו בדיסקוס, מתחחת ובקלטרת עם מוט ריסוס לפני הכלי המצניע. דשן חנקני בלבד המרוסס על פני השטח, ניתן להצניע ע”י השקיה בהמטרה, קוונוע או גשם.

לקריאה נוספת…

תכולת יסודות ההזנה בדשן נוזלי

הדשן הנוזלי מכיל אחד או יותר מיסודות המזון העיקריים הדרושים לצמח.

לקריאה נוספת…

אפיון הדשן נוזלי – מוצק

לכל סוג דשן תכונות אופייניות המבדילות אותו מסוגי דשן אחרים.
את סוגי הדשן השונים ממינים לשתי קבוצות עיקריות: דשן מוצק או דשן נוזלי.

לקריאה נוספת…

יישום דשן מוצק או נוזלי מן האוויר

דישון ראש לגידולי פלחה, גידולי תעשיה וירקות בעונת החורף.

לקריאה נוספת…

חישוב תכולת יסודות הזנה בדשן

יישום תמיסות הדשן נעשה על פי נפח: ליטר לדונם או ליטר למטר קוב מי השקיה.
חישוב כמות יסודות ההזנה הנדרש נעשה על פי משקל. כמו כן יצור התמיסות במפעל וגם מחיר הדשן נקבע על פי משקלו.
לפיכך, חשוב לדעת את דרך ההמרה ממשקל התמיסה לנפח התמיסה בהתחשב במשקל הנפחי של תמיסת הדשן.

לקריאה נוספת…

חלופות דישון חנקני בחיטה

מגדלי הפלחה בשנים האחרונות נהנים מהיצע רב של אפשרויות ליישום חנקן בגידולי הדגן, החל ממבחר גדול של כלים לפיזור ולהצנעה וכלה בסוגים שונים של דשן חנקני.
היצע סוגי הדשן כמעט ולא השתנה מזה כ-80 שנה, השוני המהותי הוא בשינוי הדינאמי במחיר ליחידת חנקן ממקורות הדשן השונים.
עד לפני כ-40 שנה, החנקן באמוניה היה זול באופן משמעותי מיחידת חנקן מסוגי דשן אחרים, כמו- אוריאה, אמון גפרתי, אמון חנקתי, אוראן ודומיהם. עקב כך, כבר לפני עשרות שנים פותחו כלים ליישום אמוניה (בעיקר לאמוניה אלמימית) בקרקעות יבשות לקראת גידולי הדגן, ונכתבו הנחיות קפדניות לדישון יעיל ובטוח באמוניה (לא בארץ).

לקריאה נוספת…

10 הדיברות לדישון חורפי בגינה

אם משקים – מדשנים. צמח הדורש השקייה בתקופת החורף "מאותת" לנו שהוא צריך דישון מפני שהוא פעיל גם בעונה זו. הפריחה היא תהליך הדורש הרבה אנרגיה. כדי לתמוך בצמחים הפורחים בגינה בתקופת החורף יש לדשן אותם.

לקריאה נוספת…