קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

יתרונות הדישון הסתווי במטעים

לממשק הדישון במטעים חשיבות רבה להזנה נכונה ויעילה של העצים. נדרש להתייחס לסוג המטע ולעיתים גם לזנים השונים, מכיוון שממשק הדישון שונה מהותית בין עצי נשירים לבין עצים סובטרופים, הדרים, זיתים ובננות. ממשק הדישון מתייחס להספקת יסודות ההזנה בצורה יעילה לאורך העונה לפי צורכי העץ, בהנחה שלעונת הגידול ידועה כמות של יסודות ההזנה הנדרשים לדישון המטע (לפי סוג הגידול, צפי יבול, בדיקות קרקע\עלים). בארץ כל המטעים מושקים בהשקיה זעירה (טפטוף, מתזים , ממטרונים) המאפשרת הדשייה המספקת את יסודות ההזנה ישירות אל מערכת השורשים. ניתן לבחור דשן בהרכבים משתנים של יחסי חנקן: זרחן: אשלגן עם תוספי יסודות מיקרו וביוסטימולנטים בהתאם לשלבי ההתפתחות העץ במהלך העונה, וכן במינונים משתנים בהתאם לקצב צריכתם בשלבי הגידול השונים.

 

לכאורה התהליך פשוט והגיוני אך בפועל אינו קל לביצוע מכמה סיבות בסיסיות:

  1. במטעים, המידע על צריכת יסודות ההזנה בסוגי העצים השונים אינו מושלם. המחקרים להערכת צריכת הגידול מורכבים ויקרים. לחישוב מאזן יסודות ההזנה בעץ נדרש להשמיד עצים כדי לבצע בדיקות מעבדה לכמות יסודות ההזנה באברי העץ השונים, בשלבי הצימוח השונים ובגילים שונים. כמו כן, הניסויים נמשכים מספר שנים בכל סוג מטע , לכן בכל העולם מספר המחקרים קטן ובמעט מיני עצים.
  2. יחסית קל למדוד את כמות יסודות ההזנה המורחקת מהמטע, יבול הנקטף במטע ידוע ואת תכולת יסודות ההזנה בפרי ניתן לבדוק במעבדה, כמו כן ניתן להעריך את משקל הגזם המורחק בעונה וגם אותו ניתן לבדוק במעבדה לתכולת יסודות ההזנה. הממוצע הרב שנתי לכמויות יסודות ההזנה המורחקים מהווה בסיס להערכת כמויות הדשן הנדרשות. בפועל ההמלצות לדישון בכמויות חנקן זרחן ואשלגן גדולות פי 2 ויותר מהכמות המיוצאת מהחלקה. סירוגיות היבולים וכן ביצוע גיזומים לא אחידים בין השנים מקשים על ההערכה מדויקת לכמות יסודות ההזנה הנדרשים.
  3. במטעים בוצעו מספר מועט של מחקרים לתהליכי השינוע של יסודות ההזנה מהשורש למבלעים בנוף העץ (ענפים חדשים, עלים ופירות). אין מספיק מידע לזמן התגובה של העץ ליסודות הזנה הנקלטים מתמיסת הקרקע אל השורשים ומוסעים אל נוף הצמח. לקצב הקליטה והסעת חומרי ההזנה יש חשיבות מרובה לקביעת ממשק הדישון בשלבי הגידול השונים.
  4. בשנים האחרונות גדל מספר הניסויים לבקרת ההזנה בעצים בעזרת ליזמטרים. זוהי מערכת ניסוי יקרה בה מגדלים את העץ במיכל בו ניתן למדוד במדויק את כמות המים בהשקיה ובנקז ואת כמות יסודות  ההזנה בהם. מהנתונים ניתן לחשב במדויק את צריכת הגידול במהלך עונת הגידול. במערכת הליזמטרים לא ניתן לקבוע את תהליכי תנועת יסודות ההזנה לאברי העץ  השונים מרגע קליטתם בשורש.
 

נובע מכך שקביעת ממשק הדישון מתבססת על מעט מחקרים מבוססים ועיקר ההמלצות הן תובנות מניסיון ולמידה בדישון מטעים במשך שנים.
צריכת יסודות ההזנה בנשירים, בהדרים ובעצים הסובטרופים מתחילה בקצב איטי עם תחילת צימוח שורשונים באביב המוקדם, ועולה  בקצב הצריכה עם התפתחות הנוף והפירות עד שלב נשירת העלים . בתקופה זאת ממשק הדישון צריך להיות מיטבי בהרכב יסודות ההזנה ובכמות, השאלה מתי להפחית את מנת הדשן לסיים את הדישון.
בנשירים קביעת ממשק הדישון המיטבי מורכבת ובהתאם קיימות גישות מקצועיות שונות.
בדישון חנקני בדרך כלל מקובל לתת עד 2-3 שבועות לפני הקטיף כ- 50% עד 70%  מהמנה העונתית , את יתרת מנת החנקן לאחר קטיף עד שלהי הסתיו.
עיקר הבעיה בזנים בכירים בהם מתחיל ליבלוב וצימוח כאשר מערכת השורשים עדין אינה פעילה בגלל טמפרטורות קרקע נמוכות. למרות זאת ההנחיות הן להתחיל בדישון מוקדם בהשקיה טכנית בלבד לצורך הדשיה גם אם אין צורך בהשקיה. ללא ספק דישון זה אינו יעיל כי פעילות השורשים זניחה וגשמים מאוחרים באביב המוקדם ידחקו את החנקן לעומק החתך בו בוודאות מערכת השורשים רדומה.
במספר מחקרים שבוצעו, בעיקר בתפוחים, נמצא שכ- 80% מהחנקן באברי העץ המתפתחים עד שלב החנטה ולעיתים לשלבים מאוחרים יותר (חודש יוני), מקור החנקן ממאגרים של חנקן מעונה קודמת שנצברו בעיקר בשורשים , ורק 20% מהחנקן באברי הצמח מקורם מהזנה ישירה.
ניתן להסיק מכך שיש חשיבות רבה לדישון חנקן עד השלב המאוחר לפני נשירה כדי להטעין את מערכת השורשים בחנקן לעונה הבאה, בעיקר בזנים המבכירים. דישון בחנקן לאחר הקטיף  אומנם מעודד צימוח נמרץ יותר הדורש עבודה רבה יותר בזמן הגיזום, אך תורם משמעותית להטענת השורשים בחנקן המנוצל בלבלוב בתחילת העונה הבאה.
לדישון הזרחני בנשירים פחות השפעה על התפתחות העץ והוא תורם להתפתחות שורשונים נמרצת בהתחלת העונה בזמן הקליטה בשורש, לזרחן השפעה על עוצמת הפריחה והחנטה, אך לדישון הסתווי בזרחן אין יתרון.
לדישון אשלגן בנשירים פחות השפעה על התפתחות העץ. מקובל לדשן אשלגן בהתאם לכמות המורחקת, בגלל ניידותו המוגבלת בקרקעות בינוניות כבדות זמינותו אינה מידית למערכת השורשים הפעילה בעומק החתך. דישון מתמשך של אשלגן לאורך העונה מגדיל את הסיכוי להסעתו לעומק החתך, דישון סתווי באשלגן מומלץ כחלק מממשק הדישון בעונה.
במטעים שאינם נשירים (סובטרופים, הדרים ובננות) קביעת ממשק הדישון המיטבי פשוטה, אך קיימות גישות מקצועיות שונות.
בדישון חנקני בדרך כלל מקובל לתת את מנת הדשן החנקני החל מתחילת הדשן האביבי ועד מספר שבועות לפני קטיף, בהתאם לסוג הגידול, לא נהוג לבצע דישון סתווי (פרט לגידול מנגו בו הקטיף מסתיים בקיץ).
הפסקת הדישון לפני קטיף מומלצת כדי לזרז שינוי צבע מוקדם והבשלה (בהדרים), או לצורך מניעת עודפי חנקן המקצרים את חיי מדף לפרי.  במטעים המושקים במי קולחים בפועל לא מתקיימת הפסקת דישון ולא נמצא הבדלים מהותיים בזמן מועד הקטיף או בחיי המדף של הפרי, המטעים מקבלים דישון סתווי המתמשך עד סוף עונת ההשקיה עם תחילת הגשמים.
העצים ממשיכים גם בתקופת החורף לפתח נוף ותהליכי מילוי פרי, לכן היום הנטייה לבצע גם דישונים במהלך החורף (אבוקדו, בננות),  מערכת השורשים מוגבלת בפעילות בגלל הטמפרטורות הנמוכות וסביר להניח שעיקר הספקת החנקן ממאגרי חנקן בשורש ומעט בגזע.
לדישון הזרחני במטעים שאינם נשירים בדומה לנשירים הזרחן תורם להתפתחות שורשונים נמרצת בהתחלת העונה בזמן הקליטה בשורש, לזרחן השפעת על עוצמת הפריחה והחנטה, לדישון הסתווי בזרחן אין יתרון.
לדישון אשלגן במטעים שאינם נשירים בדומה לנשירים , דישון סתווי באשלגן מומלץ כחלק מממשק הדישון בעונה.

 

לקבלת המלצות לדישון סתווי ניתן לפנות לאגרונום דשן גת באזורך.

ירון יוטל
אגרונום ראשי
054-4361155
yaron@deshengat.co.il

 

מקורות

  1. Fertilization Programs for Apple Orchards Guide H-319; Esteban A. Herrera, Extension Horticulturist Cooperative Extension Service College of Agriculture and Home Economics NEW MEXICO STATE UNIVERSITY  http://www.fao.org/docrep/005/ac681e/ac681e08.htm
  2. Effectiveness of Fall versus Spring Soil Fertilization of Field-grown Peach Trees
    F.J.A. Niederholzer,1 T.M. DeJong, J.-L. Saenz,2 T.T. Muraoka, and S.A. Weinbaum3 Department of Pomology, University of California, Davis, CA 95616-8683 J. AMER. SOC. HORT. SCI. 125(5):644–648. 2001.
  3. Effect of Nitrogen Fertilizer Application Timing on Apple Trees and Fruit Timothy J. Smith, WSU Extension, North Central Washington ' Dr. Steve Drake, USDA ARS- Wenatchee https://extension.wsu.edu/chelandouglas/agriculture/treefruit/horticulture/fertapplicationtiming/
עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן