ניתן להשיג את המוצרים הבאים מבית מוטס המשווקים על ידינו:

משאב תמיסת קרקע לעומק עד 60 ס"מ (מיוחד לגידולים מעמיקי שורש)