קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

חלופות דישון חנקני בחיטה בעיבודי יסוד 2016

למגדלי הפלחה היצע רב של אפשרויות ליישום חנקן בגידולי הדגן, החל ממבחר גדול של כלים לפיזור ולהצנעה וכלה בסוגים שונים של דשן חנקני. קיימות שתי גישות ליישום החנקן: א- יישום במהלך עיבודי יסוד עד שלב הכנת הקרקע למצע זרעים, ב- יישום לאחר שלב הכנת הקרקע למצע זרעים או במהלך הזריעה.
קביעת סוג הדשן הנדרש אינה קלה ודורשת בחינת אפשרויות שונות תוך התייחסות למספר גורמים:

  • יעילות הדישון – בחירת סוג הדשן ואופן הצנעתו בקרקע לקבלת זמינות חנקן מיטבית לשורשי הצמח.
  • העיתוי הנכון ליישום הדשן במהלך העיבודים עד לזריעה – התאמה לכל חלקה על פי הכרב והשלבים הנדרשים בהכנת השטח למצע זרעים.
  • עלות תועלת בשימוש הכלים ליישום העומדים לרשות המגדל, לעומת ביצוע בעזרת קבלן עם כלי יישום משולבים – אפשרות לחסוך מספר מהלכי עיבוד בשדה וימי עבודה.
  • נוחות היישום ובטיחות סביבתית.
  • תמחור כל הפעולות האגרוטכניות הנדרשות, כולל עלות כמות החנקן הרצויה עד לקבלת מצע זרעים לפני זריעה.

 

בחינת חלופות דישון שונות בעיבודי יסוד:

פיזור אוריאה לפני עיבודי יסוד

פיזור אוריאה במדשנת צנטריפוגלית או פניאומאטית והצנעתה בחריש או בדיסוק עמוק (25- 30 ס"מ).
יתרונות: שימוש במקור חנקן הזול ביותר, יישום הדשן במועד מוקדם ללא עומס עבודה בגד"ש.
חסרונות: יעילות דישון נמוכה לתחילת עונת הגידול, נוהגים לדשן מנה גבוהה של חנקן (10-12 N ק"גד').
נדרשת הצנעה מידית לאחר הפיזור למניעת התנדפות אמוניה מגרגרי האוריאה. גודל שטח הפיזור צריך להיות מותאם להספק היומי של כלי ההצנעה (דיסקוס קלטרת).
תחשיב מהלכים עד זריעה: פיזור דשן, חרישדיסוק-כבד, ארגז מחליקקילטור, זריעה+ עלות דשן+ עלות מימון מוקדם.

פיזור אוריאה משולב בעיבודי היסוד
פיזור אוריאה במדשנת פניאומאטית דרך קנקני פיזור בבום בקדמת דיסקוס כבד או קלטרת כבדה, הצנעה בנפח חתך העיבוד (25- 30 ס"מ).
יתרונות: כפי שצוין לעייל, בנוסף חיסכון במהלך מפזרת וכן ההצנעה מבוצעת באופן מידי.
חסרונות: כפי שצוין לעייל, נוהגים לדשן מנה גבוהה של חנקן (10-12 N ק"גד'), מגבלת הספק ההצנעה.
תחשיב מהלכים עד זריעה: קילטור-כבדדיסוק-כבד מצניע, ארגז מחליקקילטור, זריעה+ עלות דשן+ עלות מימון מוקדם.

פיזור והצנעה אוריאה אמוניה אוראן בארגז מחליק (מיישר)
במהלך ההחלקה בארגז מיישר מבוצעת הצנעת הדשן דרך סיכות לעומק 10- 15 ס"מ (לפי דרישה), במרוחים 24- 27 ס"מ. קימת אפשרות להצנעת 3 סוגי דשן חנקני, יש לבחון את יעלות הדישון לכל אחד מהם:

שימוש באוריאה
יתרונות: שימוש במקור חנקן הזול ביותר, יישום הדשן בעיבוד האחרון למצע זרעים סופי. יעילות דישון גבוהה כתוצאה מהצנעת הדשן בשכבה עליונה, סמוך לעומק הזריעה, ניתן לדשן במנה מופחתת ביסוד (N 7-8 ק"גד') הצנעת האוריאה בקרקע יבשה בעומק הנתון מונעת איבודי חנקן כתוצאה מהתנדפות אמוניה.לאחר הגשם והרטבה מיד מתחיל תהליך פרוק האוריאה לאמון הנספח לחרסיות הקרקע,אינו נשטף ונשאר זמין ביעילות.
חסרונות: כלי היישום מורכב ודורש מיומנות, בדרך כלל מבוצע ע"י קבלן מקצועי.
תחשיב מהלכים עד זריעה: חרישדיסוק-כבד, ארגז מחליק-I מצניע , זריעה+ עלות דשן+ עלות מימון.

שימוש באמוניה
יתרונות: שימוש במקור חנקן זול, יישום הדשן בעיבוד האחרון למצע זרעים סופי. יעילות דישון כביכול גבוהה כתוצאה מהצנעת הדשן בשכבה עליונה סמוך לעומק הטמנת הזרעים. האמוניה הנותרת בקרקע בתהליך קצר הופכת לאמון הנספח לחרסיות הקרקע. במצב זה האמון אינו נשטף ונשאר זמין לצמחי החיטה.
חסרונות: הצנעת האמוניה בקרקע בעומק הנתון כאשר הקרקע עדין יבשה גורמת לאיבודי חנקן גדולים כתוצאה מהתנדפות אמוניה מבין הרגבים היבשים אל האוויר. לצורך פיצוי התנדפות החנקן נוהגים לדשן מנה גבוה יותר של חנקן (N 10- 9 ק"גד'). לצמצום התנדפות האמוניה חובה לבצע את ההצנעה בארגז שני.
הזרקת האמוניה בריכוז גבוה בפס היישום גורמת לקטילת המיקרואורגניזמים הקיימים בקרקע.
מיקום הדשן החנקני בפס גורם לכך שהוא מרוכז בפס היישום לפיכך הזמינות גבולית בשלב נביטת צמחי הדגן הצעירים, רק השורשים המגיעים למקום היישום נהנים מהחנקן.
ריכוז החנקן באמוניה מימית נמוך (N 20.5%), לפיכך נדרש נפח גדול של תמיסת אמוניה ליישום כמות חנקן נתונה, נפחי היישום הגדולים בתמיסת אמוניה מסרבלים את עבודת היישום והלוגיסטיקה.
כלי היישום מורכב, ולהפעלתו נדרשת מיומנות קפדנית ביותר בגלל הסיכון ברעילות החומר לבני האדם, בדרך כלל מבוצע היישום ע"י קבלן מקצועי.
תחשיב מהלכים עד זריעה: חרישדיסוק-כבד,ארגז מחליק-I, ארגז מחליק-II מצניע , זריעהּ +עלות דשן + עלות מימון. התייחסות לסרבול בעבודת היישום (למרות שהקבלן מבצע).

שימוש באוראן
יתרונות: יישום הדשן בעיבוד האחרון למצע זרעים סופי.יעילות דישון גבוהה כתוצאה מהצנעת הדשן בשכבה עליונה, סמוך לעומק הטמנת הזרעים , ניתן לדשן במנה מופחתת ביסוד (N 7-8 ק"גד').
הצנעת האוראן בקרקע יבשה בעומק הנתון מונעת איבודי חנקן כתוצאה מהתנדפות אמוניה. החדרת תמיסת אוראן בקרקע יבשה גורמת להתפשטות מהירה סביב פס ההזרקה וקבלת הילת פיזור רחבה סביב פס היישום.
אין פגיעה במיקרואורגניזמים בקרקע. עם הרטבת החתך בגשם הראשון האוריאה הנותרת והחנקה מתפזרים מעט במרחב בדפוסיה, האוריאה הופכת לאמון ונספחת. בעוד שהחנקה מתפשטת בחתך המורטב, כתוצאה מכך זמינות החנקן גדולה לנבטי הדגן כבר משלבים ראשונים.
ריכוז החנקן הגבוה באוראן (N 32%) מאפשר יישום בנפח קטן, התמיסה אינה קורסיבית ונוחה למשתמש.
חסרונות: עלות החנקן באוראן מעט גבוהה ממחירה באמוניה ואוריאה. כלי היישום מורכב ודורש מיומנות, בדרך כלל מבוצע ע"י קבלן מקצועי. יש לקחת בחשבון את עלות מימון הדשן המוקדמת.
תחשיב מהלכים עד זריעה: חרישדיסוק-כבד,ארגז מחליק-I מצניע, זריעהּ +עלות דשן + עלות מימון.

לסיכום פרק א – ישום דשן בעיבודי היסוד
ניתן לחסוך בעלויות דישון היסוד החנקני בפלחה. על המגדל לבחון בקפדנות את העלות הכוללת של היישום והדשן המוצנע בקרקע למצע זרעים, אין זה הכרח שסוג הדשן בו יחידת החנקן הזולה ביותר נותן את הפתרון הזול ביותר.
רב היישומים בכלי עיבוד המשלבים פיזור דשן והצנעה מבוצעים על ידי קבלנים מקצועיים, עבודת קבלן המשלב המשלבת עיבוד ויישום הדשן בו זמנית, לעיתים חסכונית מעבודה עצמית בכלים קיימים במשק.
בתחשיבים בהם נלקחה עלות עצמית כ- 60% ממחיר המחירון לכלי העיבוד ההובלה וההעמסה וכן חישוב מחיר כמות החנקן הנדרשת על פי יעילות הדשן בכל אחת מהחלופות המוזכרות, נמצא יתרון בהצנעת אוריאה בארגז מחליק ראשון, לאחריה אוראן בארגז מחליק ראשון. יישום אמוניה יעיל מומלץ רק בארגז מחליק שני , מהלך אשר הופך חלופה זאת ליקרה ביותר.

למתן יעוץ ותכנון הדישון הנדרש בבתי צמיחה, לרשותכם צוות האגרונומים בדשן גת.

ירון יוטל, אגרונום ראשי דשן גת
נייד: 054-4361155
yaron@deshengat.co.il

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן