קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

חישוב תכולת יסודות הזנה בדשן

דוגמה 1:

נתון דשן נוזלי מורכב: דשן טוב 8 – 4 – 9. כפי שצויין בפרק מאפייני הדשן, גם כאשר לא מציינים כותרת מעל למספרים, הכוונה היא לאחוז יסודות ההזנה על בסיס משקל והקריאה היא משמאל לימין של K– P– N (אשלגן – זרחן – חנקן).לכן הדשן טוב שבדוגמה מכיל:

אשלגן אשלגן 2 אשלגן 3 אשלגן 4
8% 9% 10% 8%
5% 6% 6% 6%
6% 6% 6% 6%

לומר: ב-100 ק"ג תמיסת דשן טוב 8 – 4 – 9 יש: 9 ק"ג חנקן צרוף 4 ק"ג תחמוצת זרחן שהם 1.75 ק"ג זרחן צרוף (על פי החישוב: 1.75 = 2.29 / 4.0) 8 ק"ג תחמוצת אשלגן שהם 6.67 ק"ג אשלגן צרוף (על פי החישוב 6.67 = 1.20 / 8)

דוגמה 2:

נתון דשן נוזלי מורכב: דשן טוב 8 – 4 – 9. כפי שצויין בפרק מאפייני הדשן, גם כאשר לא מציינים כותרת מעל למספרים, הכוונה היא לאחוז יסודות ההזנה על בסיס משקל והקריאה היא משמאל לימין של K– P– N (אשלגן – זרחן – חנקן).לכן הדשן טוב שבדוגמה מכיל:

דילוג לתוכן