קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

הנחיות לניקוי משקעי גיר במערכות טפטוף והתזה

עם תחילת עונת ההשקיה חשוב לבצע בדיקה לתקינות מערכות ההשקיה, הכוללת ניקוי מערכות הטיפטוף והתזה ממשקעי אבנית – סידן פחמתי ("קרבונטים") או תרכובת זרחן הידרוקסי קשה תמס, שהצטברו במהלך עונת ההשקיה הקודמת על דפנות הצינורות ומעברי המים הצרים במבוך הטפטפת ובמתזים.
משקעים אלו עשויים לחסום את תנועת המים במוצאי המים ולגרם לפיזור מים לא אחיד במהלך ההשקיה בחלקה, אשר עשוי לפגוע בהתפתחות הצמחים ובפוטנציאל הגידול. המשקעים לעיתים מהווים מצע להתפתחות ביופילים אשר מחמיר את בעיית מעבר המים בציוד ההשקיה. עיקרון הטיפול בחומצה חזקה מאפשר להמיס את משקי האבנית, כל עוד שהטפטפת או המתז לא נסתמו לחלוטין יש אפשרות לטפל ולהרחיק את משקעי האבנית בעזרת טיפול שטיפה בחומצה חזקה בהדשיה (הזרקת חומצה למערכת ההשקיה).
ניקוי משקעי האבנית בעזרת חומצה חייב להתבצע בקפידה רבה לפי ההוראות כדי להשיג יעילות מרבית, כמו כן בהזרקת חומצה למערכת ההשקיה יש לשמור על כללי הזהירות בעבודה בחומר מסוכן.

שלבי ביצוע בשטיפה בחומצה
שלב 1: שטיפת מערכת ההשקיה

לפני ביצוע השטיפה בחומצה נדרש להרחיק מהמערכת את כל המשקעים אשר יכולים להיות מוסעים עם המים כדי להשיג את האפקט המירבי של החומצה על המשקעים הצמודים לדפנות אביזרי ההשקיה במערכת.
יתרה מזאת המסה של כמות גדולה של קרבונטים בצנרת המוליכה עשויה לגרום להמסה והסעה לתוך המעברים הצרים בטפטפת ולגרום לשקיעה חוזרת שתחמיר את בעיית הסתימות. שטיפת המערכת לפני ההחמצה הכרחית להצלחת הטיפול.
נדרש לשטוף את כל מרכיבי המערכת לפי הסדר מוליכים, מחלקים ושלוחות השטיפה תתבצע בעת הפעלת מערכת ההשקיה בחלקה בלחץ מלא (לאחר מילוי המערכת) , יש לפתוח למשך דקות אחדות את קצות הצינורות עד לקבלת זרימה ללא מרחפים. פתיחה ראשונה של קצות המוליכים וסגירתם, לאחר מכן קצות המחלקים שטיפה וסגירה.
בשלב הסופי פותחים את קצות השלוחות באופן סידרתי 2- 4 שלוחות בו זמנית ,כדי להשיג לחץ שטיפה גבוה לדחיקת המרחפים מהשלוחות.

 

שלב 2: הכנת ראש המערכת להזרקת חומצה-

נדרש לבדוק את אביזרי הדישון בראש המערכת עמידים לחומצה חזקה החל ממיכל הדישון , מאביזרי החיבור שאינם ממתכת בין המיכל למשאבה וחיבורי הזרקת הדשן לצינור ההשקיה, וכן עמידות משאבת הדשן לחומצה. מכלים וצנרת העשויים פוליאתילן ו PVC אינם רגישים לחומצה

 

שלב 3: חישוב כמות החומצה הנדרשת להזרקה לחלקה.

לצורך חישוב כמות החומצה הנדרשת יש לדעת את ספיקת המים השעתית של מערכת ההשקיה. את הספיקה השעתית ניתן לקבל מתוך דיווחי הספיקות בבקר ההשקיה במערכות המפוקדות בבקר השקיה, או לחילופין מדידת הספיקה בשעון המים בראש החלקה (קריאת כמות ליטרים שעוברת ב- 36 שניות מחולק ב- 10 יתן ספיקת מערכת בקוב שעה). במידה ולחלקה אין שעון מים אפשרי לחשב על פי כמות מוצאי המים (טפטפות , מתזים) בחלקה המוכפלים בספיקה השעתית של מוציא המים (טפטפת , מתז).
כמות החומצה נקבעת לפי1 ליטר למ"ק\שעה ספיקה בתנאי משקעי אבנית קלים , ובמינון של 1.5 ליטר למ"ק\שעה ספיקה בתנאי משקעי אבנית גדולים.
לדוגמה חלקה בספיקה של 20 מ"ק\שעה כמות החומצה הנדרשת במשקעים גדולים 30 ליטר= 1.5 ליטר X 20 מ"ק\שעה.
עיקרון ההזרקה שאת הכמות המחושבת יש להזריק ב- 10- 15 דקות. נובע מכך שיש לבחור משאבת דשן המסוגלת להזריק 30 ליטר ב- 10 דקות, משאבה שבספיקה שעתית מסוגלת להזריק 180 ליטר \שעה (180 ליטר\שעה = 10 ליטר / 60 דקות\שעה 60 Xליטר), לדוגמה משאבת עמיעד בעלת ספיקה 210 ליטר \שעה בספיקה מעט גבוהה מהנדרש.

 

שלב 4: הכנת תמיסת החומצה הנדרשת להזרקה לחלקה במיכל.

יש להקפיד בהזרקת כמות החומצה בזמן המוגדר 10 דקות, בפועל בזמן ההזרקה מתקבל מינון חומצה של 6 -9 ליטר לקוב מי השקיה,ריכוז אשר גורם לירידת 1-2 pH במי ההשקיה הגורם להמסה מהירה של משקעיי האבנית. הזרקת החומצה במשך זמן ארוך יותר לא תגרום להמסה מלאה וביצוע השטיפה לא יעיל.
זמן הזרקה קצר מהנדרש עשוי להיות קצר מדי להגבה בתנאי משקעי אבנית גבוהים.
הכנת כמות תמיסת חומצה בנפח המתאים להזרקה ב- 10 דקות הוא המפתח להצלחת הטיפול.
אם כמות השאיבה של המשאבה ב- 10 דקות גבוהה מהכמות הנדרשת להזרקה, יש למהול את תמיסת החומצה במים עד לנפח יכולת שאיבת המשאבה בזמן הנתון.
לדוגמא: אם בחלקה ספיקה שעתית 10 מ"ק\שעה, כמות החומצה הנדרשת 10 ליטר עבור רמת משקעים נמוכה (לפי חומצה 1 ליטר למ"ק\שעה).ספיקת משאבת עמיעד בשעה כ- 210 ליטר\שעה לכן ב- 10 דקות יכולת השאיבה שלה 35 ליטר (35 ליטר = 210/6 ליטר\שעה).
לפיכך המיהול הנדרש במיכל 10 ליטר חומצה+ 25 ליטר מים , סה"כ 35 ליטר תמיסת חומצה להזרקה ב- 10 דקות.
בחלקות גדולות בהם הספיקה השעתית גבוהה , יתכן וכמות הנדרשת להזרקה גדולה מספיקת המשאבה. לדוגמה, בחלקה ספיקה שעתית 70 מ"ק\שעה,
כמות החומצה הנדרשת 70 ליטר עבור רמת משקעים נמוכה (לפי חומצה 1 ליטר למ"ק\שעה).
יכולת השאיבה של משאבת עמיעד 35 ליטר ב-10 דקות, מחצית מהכמות החומצה הנדרשת להזרקה. קימות שתי חלופות לביצוע. חלופה ראשונה לקחת משאבה נוספת ולהפעיל בו זמנית את שתי המשאבות. חלופה שנייה במידה ויש אפשרות לפצל את החלקה לשתי הפעלות ולהזריק עם משאבה אחת לכל הפעלה בנפרד.
במקרה שיש למהול את החומצה יש להוסיף תמיד את החומצה אל המים (ולא להיפך) בקצב איטי ותוך כדי ערבוב, על מנת למנוע תסיסה והתזת טיפות לכל עבר, שפיית מים אטית מבטיחה היווצרות חום מתונה בזמן ערבוב המים בחומצה.

 

שלב 5: בחירת החומצה להזרקה

חומצה מלחית 33% (טכנית מרוכזת HCl)
חומצה גופריתנית %H2SO4) XX)
חומצה זרחתית 85%
חומצה חנקתית 60%

כל אחת מהחומצות פעילה ומגיבה,כאשר החומצה המלחית היא הזולה ביותר, החומצה הגפרתית והזרחתית עשויות להגיב בתהליך שיקוע חוזר עם הסידן המומס. החומצה החנקתית היקרה ביותר.
יש חקלאים אשר מתייחסים לרווח הנוסף בחומצה הזרחתית והחנקתית כתוספת של יסודות הזנה, יש לזכור שתהליך ההזרקה קצר 10 דקות ,בפועל תהליך לא יעיל מבחינת הזנה בקרקע.

 

שלב 6: הנחיות להזרקת החומצה

לאחר ביצוע כל השלבים 1-4 המערכת מוכנה להזרקת תמיסת החומצה. יש לפתוח את המים בחלקה ולהגיע לספיקה מלאה,כאשר המערכת מתייצבת בספיקה ניתן להזריק את מנת החומצה ב- 10 דקות, לאחר מכן להמשיך בעוד כחצי שעה בהשקיה לשטיפת המשקעים המומסים דרך הטיפטוף או המתזים.
לפני השטיפה רצוי לסמן טפטפות שזוהו כבעייתיות בספיקה כדי לבדוק את ספיקתם לאחר השטיפה.

נקיטת אמצעי זהירות

החומצות הן רעל מסוכן לאנשים ולבעלי חיים. לפיכך, יש לקרוא בעיון את הנחיות הבטיחות של היצרנים ואת הוראות הרשויות המוסמכות, ולפעול בהתאם.
בעת הטיפול יש להשתמש במשקפי מגן, כפפות, נעליים ובגדים מתאימים, למניעת מגע של החומצה בעור החשוף.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגרונומים בחברת דשן גת.

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן