קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

הנחיות למשקעים אורגניים במערכות טפטוף והתזה

עם תחילת עונת ההשקיה חשוב לבצע בדיקה לתקינות מערכות ההשקיה המשקות במי קולחים,הכוללת ניקוי מערכות הטפטוף והתזה ממשקעים אורגניים ומיקרואורגניזמים שהצטברו במהלך עונת ההשקיה הקודמת על דפנות הצינורות ומעברי המים הצרים במבוך הטפטפת  ובמתזים.
משקעים אלו והפרשות פעילות המיקרואורגניזמים עשויים לחסום את תנועת המים במוצאי המים ולגרום לפיזור מים לא אחיד במהלך ההשקיה בחלקה, אשר עשוי לפגוע בהתפתחות הצמחים ובפוטנציאל הגידול.
המשקעים מהווים מצע להתפתחות ביופילים אשר מחמיר את בעיית מעבר המים בציוד ההשקיה.
עיקרון הטיפול בחומרים מחמצנים אשר מפרקים משקעי החומר האורגני ומיקרואורגניזמים פעילים, כל עוד שהטפטפת או המתז לא נסתמו לחלוטין יש אפשרות לטפל ולהרחיק את צברי החומר האורגני בעזרת טיפול שטיפה בחומרים מחמצניים אשר ניתן לשלבם במערכת ההשקיה במינון שלא יזיק לגידול. השיטה המקובלת ביותר היא הכלרה. טיפול בכלור שנדרש  לבצע בממשק  מסודר בכל עונת ההשקיה. בשימוש במים מושבים חובה לבצע הכלרה כבר מתחילת השימוש במערכת הטפטוף\התזה, גם אם היא חדשה.
כמות הכלור הפעיל  הנדרשת תלוי בעומס האורגני המצוי במי ההשקיה הנמדד בערך BOD (צריכת חמצן ביוכימית), ככל שערכו גבוה יותר כמות החומר המחמצן צריכה להיות גבוהה יותר. כמו כן יש חשיבות  למדד ה- TSS (ריכוז המוצקים המרחפים), ככל שכמותם גדולה יעילות ההכלרה קטנה במיוחד בתהליך השמדת המיקרואורגניזמים. מי השקיה המכילים יוני מתכות מעבר כמו ברזל, מנגן ומימן גפרתי  הנחשבים כחומרים מחזרים סותרים את פעולת החומר המחמצן ומפחיתים את תגובתו. חשיבות מרובה למשך זמן תגובת החומר המחמצן  עם החומרים האורגנים והמיקרואורגניזמים במערכת ההשקיה. ניקוי המשקעים האורגנים בעזרת המחמצנים השונים חייב להתבצע בקפידה רבה לפי ההוראות כדי להשיג יעילות מרבית. כמו כן בהזרקת החומרים למערכת ההשקיה יש לשמור על כללי הזהירות בעבודה בחומר מסוכן.

שלבי ביצוע בשטיפה בחומרים מחמצנים חומר אורגני

שלב 1: שטיפת מערכת ההשקיה
לפני ביצוע השטיפה בחומרים המחמצנים נדרש להרחיק מהמערכת את כל המשקעים אשר יכולים להיות מוסעים עם המים כדי להשיג את האפקט המירבי של המחמצנים על המשקעים הצמודים לדפנות אביזרי ההשקיה במערכת. יתרה מזאת המסה של כמות גדולה של חומר אורגני  בצנרת המוליכה, עשויה לגרום  להסעת המקטעים האורגנים שהתפרקו לתוך המעברים הצרים בטפטפת ולגרום לשקיעה חוזרת שתחמיר את בעיית הסתימות. שטיפת המערכת לפני ההכלרה\ חמצון הכרחית להצלחת הטיפול.
נדרש לשטוף את כל מרכיבי המערכת  לפי  הסדר מוליכים,מחלקים ושלוחות השטיפה תתבצע בעת הפעלת מערכת ההשקיה, בחלקה בלחץ מלא. לאחר מילוי המערכת, יש לפתוח למשך דקות אחדות את קצות הצינורות עד לקבלת זרימה ללא מרחפים. פתיחה ראשונה של קצות המוליכים וסגירתם. לאחר מכן קצות המחלקים שטיפה וסגירה. בשלב הסופי פותחים את קצות השלוחות באופן סידרתי 2- 4 שלוחות בו זמנית ,כדי להשיג לחץ שטיפה גבוה לדחיקת המרחפים מהשלוחות.

שלב 2: הכנת ראש המערכת להזרקת החמר המחמצן
הכלור הוא חומר קורסיבי ,לכן נדרש לבדוק אם אביזרי הדישון בראש המערכת עמידים לחומרים משתכים החל ממיכל  הדישון , מאביזרי החיבור שאינם ממתכת בין המיכל למשאבה וחיבורי הזרקת הדשן לצינור ההשקיה, וכן עמידות משאבת הדשן. מיכלים וצנרת העשויים פוליאתילן ו  PVC  אינם רגישים לכלור.

שלב 3: בחירת החומר המחמצן להזרקה
נפוץ השימוש בתרכובות על בסיס היפוכלוריט לניקוי חומר אורגני  במערכות השקיה. סודיום היפוכלוריט (NaOCl) וקלציום היפוכלוריט (Ca(OCl)2) כמוצק או כתמיסה גז כלור .(Cl2) ריכוז הכלור הפעיל משתנה בהתאם לסוג החומר שבשימוש. סודיום היפוכלוריט החומר המקובל ביותר  לשימוש  בריכוז של 12% . חומר זה מתאים לשימוש במערכות השקיה.
יש לאחסן  את התמיסה  במכלים פלסטיים סגורים ובמקום המוגן מקרינת השמש. התמיסה אינה יציבה ומתפרקת כשהיא חשופה לאור ולחום. התמיסה אינה מתאימה לאחסנה ארוכה.

שלב 4: חישוב כמות החומר המחמצן הנדרשת להזרקה לחלקה
לצורך חישוב כמות החומצה הנדרשת יש לדעת את ספיקת המים השעתית של מערכת ההשקיה.  את הספיקה השעתית ניתן לקבל מתוך דיווחי הספיקות בבקר ההשקיה במערכות המפוקדות בבקר השקיה, או לחילופין מדידת הספיקה בשעון המים בראש החלקה (קריאת כמות ליטרים שעוברת ב- 36 שניות מחולק ב- 10 ייתן ספיקת מערכת בקוב שעה).  במידה ולחלקה אין שעון מים, אפשרי לחשב על פי כמות מוצאי המים  (טפטפות , מתזים) בחלקה המוכפלים בספיקה השעתית של מוציא המים (טפטפת , מתז).
יש לדעת את ספיקת משאבת הדישון בהתאם  לסוג המשאבה הנבחר.
כמות החומר הנדרשת נקבעת לפי ריכוז הכלור הפעיל הנדרש במי ההשקיה , נע בדרך כלל בין 5-50 ח"מ (גרם למ"ק מים) בהתאם לכמות החומר האורגני המצוי במערכת ושיטת הטיפול (רציף- מינון נמוך , במחזורים – מינון גבוה).
כמות החומר  נקבעת לפי ריכוז החומר הפעיל בחלקה.

חישוב ספיקת החומר  המוזרק:
ספיקת משאבת תמיסת הכלור שיש להזריק (ל'\שעה) מחושבת לפי הנוסחה:

Qi = Qw × Clw
cls × dv × 10

Qi = ספיקת משאבת ההזרקה (ל'\ש)
Qw = ספיקת החלקה (מק"ש)
Clw = ריכוז הכלור הדרוש במי השקיה (ח"מ-גרם\מ"ק)
Cls = % ריכוז הכלור הפעיל בתמיסת האם
dv = משקל ניפחי גרם \סמ"ק
לדוגמה חלקה בספיקה של 200 מ"ק\שעה, ריכוז החומר הפעיל הנדרש 10 ח"מ , מה ספיקת משאבת ההזרקה הנדרשת לסודיום היפוכלוריט 12%?

ספיקת המשאבה הנדרשת 16.6 ליטר\שעה:

16.6L/h = 200m³/h × 10grm/m³
12 × 1grm/L × 10

על פי תקנות משרד הבריאות מותר שריכוז הכלור החופשי הנותר בקצה המערכת יהיה כ 1 ח"מ.
יש לבצע בקרת הכלרה באמצעות מדידת ריכוז הכלור הנותר בקצה שלוחת ההשקיה האחרונה במערכת בעזרת מכשיר מדידה או ערכות המיועדות למטרה זו.
במידה ולא מתקבל שארית כלור פעיל ניתן להניח שהחומר הגיב והתפרק ולכן לא ברור אם היה בכמות מספקת לפרוק כל החומר האורגני, לפיכך יש להגדיל את המינון של החומר הפעיל במי ההשקיה עד לקבלת 0.5- 1 ח"מ כלור פעיל בקצה המערכת.

שלב 5: הכנת תמיסת החומר המחמצן הנדרש להזרקה לחלקה במיכל
רב המשאבות  עם ספיקות מוגדרות ליטר\שעה, לפיכך יש לבצע מיהול במיכל החומר המחמצן.
לדוגמה: במשאבה בספיקה 50 ליטר\שעה יחס המיהול הנדרש 50: 16.6 כלומר 1:3 , נובע מכך על כל 100  ליטר סודיום היפוכלוריט יש להוסיף 200 ליטר מים.
לדוגמה:במשאבה בספיקה 100 ליטר\שעה יחס המיהול הנדרש 100: 16.6 כלומר 1:6 , נובע מכך על כל 100  ליטר סודיום היפוכלוריט יש להוסיף 500 ליטר מים.

שלב 6: הנחיות להזרקת החומר המחמצן
בטיפול חד פעמי אגרסיבי (50 ח"מ כלור פעיל),  לאחר ביצוע כל השלבים 1-4 המערכת מוכנה לביצצוע ההכלרה . יש לפתוח את המים בחלקה ולהגיע לספיקה מלאה,  כאשר המערכת מתייצבת להפעיל את המשאבה עד לקבלת ריכוז העולה על 1 ח"מ כלור פעיל בקצה המערכת
לפני השטיפה רצוי לסמן טפטפות שזוהו כבעיתיות בספיקה ולבדוק את ספיקתם לאחר השטיפה.
בטיפול הכלרה קבוע (מינון 5-10 ח"מ כלור פעיל), משאבת הדשן עובדת ברציפות עם כל פתיחת מי ההשקיה. קיימת אפשרות נוספת של הכלרה בפולסים , כאשר משאבת ההכלרה נפתחת בזמנים קצובים לפרק זמן קצוב.

נקיטת אמצעי זהירות

החומרים המחמצנים הן רעל מסוכן לאנשים ולבעלי חיים. לפיכך, יש לקרוא בעיון את הנחיות הבטיחות של היצרנים ואת הוראות הרשויות המוסמכות, ולפעול בעת הטיפול יש להשתמש במשקפי מגן, כפפות, נעליים ובגדים מתאימים, למניעת מגע של החומצה בעור החשוף.
תהליך ההכלרה יעשה בקפידה להשגת יעילות מירבית בניקוי מערכת ההשקיה ממשקעים אורגניים וימנע התלכדות ושקיעה של מרחפים אורגניים במערכת ההשקיה. וכן קטילת התפתחות חיידקים במערכת ההשקיה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגרונומים בחברת דשן גת.

ירון יוטל
אגרונום ראשי
054-4361155
yaron@deshengat.co.il

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן