קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

דישון כרוביים (כרוב, כרובית וברוקולי)

הכרוב, כרובית וברוקולי הם ירקות ממשפחת המצליבים להבדיל מהחסה שהיא ממשפחת המורכבים ובה נדון בפעם אחרת. ירקות אלה גם נבדלים משאר גידולי העלים שכן ברובם, החלק הנאכל הוא תפרחת.
עונת הגידול הטבעית של הכרוביים היא החורף. תכונה זו באה לידי ביטוי כאשר מועדי השתילה נכנסים לתוך הקיץ. לגידולים אלה, בתנאי יום ארוך וטמפרטורות גבוהות, נטייה חזקה להפרגה, לפחיתה חדה ביבול ובאיכות מוצר סופית נמוכה. מאידך, קיים הבדל מובהק בזמן מחזור הגידול ובזמן שבשתילות חורף משך הגידול יכול להגיע ל- 90-120 ימים, הרי שבקיץ משך הגידול יורד ל – 60-80 ימים בלבד, בהתאם לסוג הגידול, לזן ולמועד השתילה. עובדה זו משליכה גם על הרכב וסוג הדשן במהלך הגידול.

קיימות שתי גישות עיקריות לדישון החלקה במהלך הגידול:

אפשרות אחת היא לבצע בדיקת קרקע להערכת תכולת יסודות הזנה. העומק הרצוי לדיגום הוא 0 -30 ס"מ. הערכים הרצויים לזרחן הם, 30 – 45 ח"מ באולסן, במחסור לדשן ביסוד בדשן מוצק מ.א.פ. לפי 1.5 ק"ג\ד' על כל מחסור של 1 ח"מ זרחן לפי אולסן, ערך הסף לאשלגן 120 – 150 ח"מ במיצוי ב, CaCl2 תחום הערכים הנמוך הוא בקרקעות כבדות והתחום הגבוה בקרקעות קלות. להשלמת מחסור יש לדשן באשלגן כלורי 30 ק"ג\ד' במחסור נמוך 50 ק"ג\ד' במחסור גדול.
מגדל שמביא את החלקה לערכי בדיקה תקינים או שמצניע לפני השתילה קומפוסט במינון מינימלי של 5 קוב לדונם, יכול לסיים מחזור גידול בתוספת דישון חנקני בלבד לכל משך הגידול. גישה זו מקובלת יותר בגידול בשדה פתוח.
אפשרות שנייה היא לדשן לכל אורך הגידול בדישון מורכב המכיל את כל יסודות ההזנה הנחוצים לגידול, חנקן, זרחן ואשלגן. גישה זו מקובלת יותר בגידול בבתי צמיחה.
למגדל הבוחר בגישה הראשונה, עם סיום השתילה מומלץ להתחיל לדשן באמון חנקתי או באוראן במינון של 100 גר' חנקן לדונם ליום. עם התפתחות הגידול יש להעלות את המינון בהדרגתיות. בכל מקרה אין לחרוג מהמינון של 400 גר' חנקן לדונם ליום ולרוב, עם התפתחות הקולס וצבירת גודל יש להקפיד לא להגזים עם הדישון. הכרוביים אינם צרכני חנקן גדולים ורמות חנקן גבוהות מדי יכולות לגרום לצימוח וגטטיבי מופרז ולפחיתה באיכות ובכמות היבול. הדבר נכון בעיקר בעונת הקיץ.
מגדל הנוקט בגישה השנייה, יתחיל את הדישון בדשן מורכב ביחס 2:1:2 (עילית דל כלור או שפיר 7:3:7) במינון של 1200 סמ"ק לדונם ליום ויעלה בהדרגתיות, בהתאם להתפתחות הגידול, עד למינון של 4.8 ליטר לדונם ליום. גם כאן חשוב לא להגזים בדישון מהסיבות שתוארו לעייל.
בגידול ברוקולי וכרובית כדאי עם התפתחות התפרחת לעבור לדשן ביחס 1:0:3 (עילית דל כלור או שפיר 4:0:12) במינון 4.5 ליטר לדונם ליום. את הדישון יש למשוך עד שבועיים לפני קטיף.
בנוסף להקפדה על הדישון חשוב להקפיד לא לחרוג בהשקיה. גם השקיה מופרזת עשויה לגרום לצימוח וגטטיבי מופרז ולפחיתה באיכות. מגדלים המשווקים לפי משקל עשויים גם להיפגע בתמורה הכספית.

בדשן גת עומד לרשותך צוות אגרונומים מיומן ללווי וסיוע בהכנת תכנית דישון האופטימלית לדרישת החלקה שלך.

ערן בן יעקב
אגרונום
054-4361144
eran@deshengat.co.il

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

דילוג לתוכן