Potassium Sulphate

תכונות


דשן מוצק   מכיל אשלגן וגפרית.
תכולה  
תחמוצת האשלגן (K2O) 50% גפרית 18%.
הרכב כימי   אשלגן גפרתי.
נוסחה כימית   K2SO4.
משקל נפחי   1.17 גרם\סמ"ק.
תיאור וצבע   אבקה לבנה.

שימושים

אשלגן גפרתי מיועד לשימוש בגידולים בהם נדרש דישון אשלגני ללא כלור.

אופן היישום: הדשיה באמצעות דוד דישון.
משווק: בשקי פוליפרופילן 25 ק"ג.

חישוב מנת הדשן:

1 ק”ג K2O  = 2 אשלגן גפרתי.