קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

אפיון הדשן נוזלי – מוצק2

לכל סוג דשן תכונות אופייניות המבדילות אותו מסוגי דשן אחרים.
את סוגי הדשן השונים ממינים לשתי קבוצות עיקריות: דשן מוצק או דשן נוזלי.
כל סוג דשן נוזלי או מוצק נהוג לאפיין ע”י התכונות הבאות:

דשן נוזלי דשן מוצק
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
דילוג לתוכן