קבלת ייעוץ אגרונומי והצעת מחיר

אפיון הדשן נוזלי – מוצק

לכל סוג דשן תכונות אופייניות המבדילות אותו מסוגי דשן אחרים.
את סוגי הדשן השונים ממינים לשתי קבוצות עיקריות: דשן מוצק או דשן נוזלי.
כל סוג דשן נוזלי או מוצק נהוג לאפיין ע"י התכונות הבאות:

דשן נוזלי דשן מוצק
תכולת יסודות ההזנה בדשן תכולת יסודות ההזנה בדשן
הרכב כימי: נוסחאות כימיות הרכב כימי: נוסחאות כימיות
משקל נפחי ("סגולי") של התמיסה משקל נפחי של המוצק
pH התמיסה (תגובה) בדשן מוצק מסיס, תגובה בהמסה
צבע התמיסה צבע וגוון הדשן
שקיפות התמיסה תאור הדשן: צורה וגודל
קורוסיביות התמיסה (שיתוך) בדשן מוצק מסיס שיתוך בהמסה
התגבשות-טמפרטורה סף להתגבשות דרגת מסיסות
תנאי אחסון ומשך אחסון התמיסה מארזים ותנאי אחסון
שימושים: גידולים, יישומים שימושים: גידולים, יישומים
דילוג לתוכן