דשן נוזלי   דשן מוצק
תכולת יסודות ההזנה בדשן   תכולת יסודות ההזנה בדשן
הרכב כימי: נוסחאות כימיות   הרכב כימי: נוסחאות כימיות
משקל נפחי ("סגולי") של התמיסה   משקל נפחי של המוצק
pH התמיסה (תגובה)   בדשן מוצק מסיס, תגובה בהמסה
צבע התמיסה   צבע וגוון הדשן
שקיפות התמיסה   תאור הדשן: צורה וגודל
קורוסיביות התמיסה (שיתוך)   בדשן מוצק מסיס שיתוך בהמסה
התגבשות-טמפרטורה סף להתגבשות   דרגת מסיסות
תנאי אחסון ומשך אחסון התמיסה   מארזים ותנאי אחסון
שימושים: גידולים, יישומים   שימושים: גידולים, יישומים

לכל סוג דשן תכונות אופייניות המבדילות אותו מסוגי דשן אחרים.
את סוגי הדשן השונים ממינים לשתי קבוצות עיקריות: דשן מוצק או דשן נוזלי.
כל סוג דשן נוזלי או מוצק נהוג לאפיין ע"י התכונות הבאות: